En ny, klassifisert amerikansk etterretningsrapport finner ingen bevis for at uforklarlige luftfenomener kan stamme fra romfartøy, men unormale bevegelser som mulighetene til å brått endre retning og uforståelig akselerasjon ved noen av de observerte objektene, har fått både forskere og militæret til å klø seg forvirret i hodet, sier tjenestemenn som orienterte om rapporten. 

UFOer: Ikke hemmeligstemplet amerikansk teknologi…

Rapporten slår fast at et stort flertall av de mer enn 120 meldingene om UFOer de tyve siste årene, ikke stammer fra amerikansk teknologi, hverken fra militæret eller fra programmer som myndighetene har ment å holde skjult for offentligheten.

Dette er omtrent den eneste avgjørende konklusjonen i den klassifiserte etterretningsrapporten, ifølge amerikanske tjenestemenn. 

… er eneste avgjørende konklusjon

En uklassifisert versjon av rapporten forventes å bli lagt frem for Kongressen innen 25. juni. Den vil gi mere solide konklusjoner, men de som orienterte om rapporten innrømmet at det tvetydige aspekt ved funnene indikerer at det ikke definitivt kan avfeies at noen av fenomenene kan være av utenomjordisk karakter.

Annonse

Barack på banen

Amerikanernes fascinasjon for UFOer er intensivert i det siste i påvente av rapporten. Tidligere president Barack Obama bidro til interessen da han i forrige måned ble spurt om UFOer på «The Late Late Show with James Corden» på CBS.

Det som er sant, og jeg er faktisk seriøs her, er at det er registreringer av gjenstander på himmelen som vi ikke nøyaktig vet hva er.  

Barack Hussein Obama

Vær- eller forskningsballonger

Rapporten fastslår at visse egenskaper ved akselerasjon og evne til å endre retning er vanskelig å forklare. Forklaringer som at fenomenene kan være vær- eller forskningsballonger som er blitt utsatt for endringer i vindhastighet og- retning, holder ikke i alle tilfeller.

Spekulasjonene vil ikke opphøre

Den endelige rapporten vil inneholde et klassifisert vedlegg. Selv om det ikke vil inneholde bevis som konkluderer med at fenomenene er romfartøy, erkjenner amerikanske tjenestemenn at så lenge det gjøres observasjoner som ikke umiddelbart kan forklares og legges frem for offentligheten, så må vi regne med at spekulasjonene om at myndighetene hemmeligholder data om fremmede besøk på jorden, ikke opphører.

Les også: Pentagon bekrefter nye UFO-videoer

Eksperimentell teknologi fra rivaliserende makter

Mange av de mer enn 120 hendelsene som rapporten har undersøkt, stammer fra personell i amerikansk marine. Rapporten undersøkte også hendelser de siste tyve årene som kan inkludere andre lands militære. Etterretningen mener at i det minste noen av fenomenene kan ha vært eksperimentell teknologi fra en rivaliserende makt, mest sannsynlig Russland eller Kina.

Bekymring for hypersonisk teknologi

En av tjenestemennene som orienterte sa uten å nøle at amerikanske tjenestemenn vet at observasjonene ikke stammer fra amerikansk teknologi. Han sa at det er en viss bekymring innenfor etterretningen og det militære for at Kina eller Russland eksperimenterer med hypersonisk teknologi.

Les også: «Å koble ethvert uidentifisert flyvende objekt til intelligens i et annet solsystem, er galskap»

… som langt overgår amerikansk teknologi

Russland har satset stort på hypersonikk som kan unndra seg amerikansk missilforsvar. Kina har også utviklet hypersoniske våpen som de viser frem i militære parader. Hvis fenomenene stammer fra kinesiske eller russiske fly betyr det at de to makternes hypersoniske forskning langt overgår amerikansk teknologi.

Merkelige gjenstander i stor høyde

Marinepiloter har flere ganger uttrykt uro over sine observasjoner. I et tilfelle dukket merkelige gjenstander nesten daglig opp i stor høyde over den amerikanske østkysten. Det pågikk fra sommeren 2014 til mars 2015 – en av dem som en roterende topp som beveget seg mot vinden. Gjenstandene hadde ingen synlig motor eller infrarødt avtrykk, men kunne nå 10 000 meters høyde og hypersoniske hastigheter.

Nær ved å kollidere med UFO

I slutten av 2014 var en pilot nær ved å kollidere med en av gjenstandene og det ble skrevet ulykkesrapport. Noen hendelser er spilt inn på video, inkludert en tatt av et flykamera i 2015 som viser et objekt over havflaten. Vi kan høre pilotene stille spørsmål ved hva de ser på.

Advanced Aerospace Threat Identification Program

Det amerikanske forsvarsdepartementet har i mer enn 13 år samlet rapporter som en del av et lite kjent “Advanced Aerospace Threat Identification Program” i Pentagon som analyserte radardata og videoopptak fra militære piloter og offiserer. Det ble startet i 2007, men Pentagon stengte det i 2012 og for så å gjenåpne det ifjor. 

Programmet har som oppgave å «oppdage, analysere og katalogisere» observasjoner av merkelige gjenstander på himmelen som kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet. Målet er å gi myndighetene en idé om hva som kan være der ute.

Uklassifisert rapport på trappene

Ifjor kom en lov som pålegger myndighetene å levere en uklassifisert rapport om hva de vet om UFOer. Denne rapporten ventes denne måneden. Den undersøker blant annet en video som viser en hvitaktig oval gjenstand omtrent på størrelse med et kommersielt fly, som ble møtt av to US Navy-jagerfly utenfor kysten av San Diego i 2004.

Les også: Konspirasjonsteoretikerne elsker ham

Pilotene rapporterte om interaksjon med gjenstanden i flere minutter. På et tidspunkt forsvant objektet. En av pilotene, David Fravor (podcast), sa i et intervju at «det akselererte som ingenting jeg noen gang har sett”. Objektets herkomst er fortsatt ukjent.

Tjenestemennene det refereres til snakket på betingelse av anonymitet ettersom rapporten er klassifisert.

Annonse