Videoer og bilder er nylig dukket opp på nettsteder som dokumenterer observasjoner av uidentifiserte flyvende gjenstander. Objektene som er filmet beskrives som en «sfære», «eikenøtt», «pyramide» og «metallisk blimp».

Undersøkes av Det amerikanske forsvarsdepartementet

Jeg kan bekrefte at de refererte bildene og videoene er tatt av Navy-personell. For å unngå å avsløre informasjon som kan være nyttig for potensielle motstandere, diskuterer ikke U.S. Department of Defense offentlig observasjoner eller undersøkelser av inntrengning i vårt luftrom, inkludert inntrengning av uidentifiserte luftfenomener.

Sue Gough, talsmann for Det amerikanske forsvarsdepartementet

Det amerikanske forsvarsdepartementet opprettet The Unidentified Aerial Phenomena Task Force for å studere videoer som disse og andre uforklarlige observasjoner. Gough sa at innsatsstyrken har tatt med disse hendelsene i deres pågående undersøkelser.

Artikkelen som ble lagt ut på Mystery Wire hevdet å ha innhentet informasjon om «sensitive briefinger preparert av UAP Task Force».

Task Force-rapportene bemerket at gjenstandene var i stand til å forbli stasjonær i sterk vind.

Annonse

Kilde: Mystery Wire og Extraordinary Beliefs

Annonse