Det ble rapportert, mulig feilaktig, at Trump ble aktiv igjen på Instagram og Facebook, men ifølge flere medier medfører dette ikke riktighet.

Hevder Trump støttet personer som utøvde vold 6. januar

Ikke helt overraskende har Facebook allerede kastet ut den tidligere presidenten, inkludert fra Instagram som selskapet også eier, rett etter at ryktene startet å blusse opp.

I et innlegg forklarer Nick Clegg (Glegg er tidligere leder av liberal-demokratene i Storbritannia, og visestatsminister fra 2010 til 2015), selskapets PR-mann, at Trump skal ha uttrykt støtte ovenfor personer som skal ha utøvd vold 6. januar da personer som støttet presidenten fikk tilgang til Capitol bygningen i Washington D.C.

Selskapet varsler også at de øker straffenivået for offentlige personer når det er «sivil uro og pågående vold». Det har vært vold og delvis anarki i visse områder i amerikanske storbyer, spesielt demokratisk styrte, de siste par sommerne, men den nye regelen ble ikke aktivert og brukt før nå.

Annonse

Donald Trump er den første som «må sone» under regelverket, og har fått den strengeste straffen mulig på straff-barometeret:

Dette sier Facebook om den to år lange bannlysningen

«Ved å etablere to års sanksjon for alvorlige brudd, anså vi behovet for at det var lenge nok til å tillate en trygg periode etter oppfordringene, som betydelig nok til å være avskrekkende for Mr. Trump og andre fra å begå slik alvorlige brudd i fremtiden, og å stå i forhold til alvoret av selve overtredelsen.»

Facebook poengterer at den tidligere presidenten er fri til å bruke andre tjenester.

Annonse