Twitter har fått betydelig oppmerksomhet for at de suspenderte tidligere president Trump etter stormen på Capitol 6. januar.

De store plattformene som har tilnærmet monopol på sosial elektronisk kommunikasjon, blir av konservative utsatt for massiv kritikk for verken å være åpen eller konsistent i sine moderasjonsbeslutninger. 

Reagerer på Kinas menneskesyn

Det blir henvist til at terrororganisasjoner og diktatorer har fått utfolde seg relativt fritt på sosiale medier. Nå har Twitter lagt restriksjoner på Den kinesiske ambassade i USA (det er ingen tweets etter 8. januar) etter at et tweet de anser som de-humaniserende overfor uighurene, et overveiende muslimsk folk som angivelig er utsatt for omfattende overvåkning, internering, sterilisering og tvangsabortering.

Den aktuelle tweeten ble lagt ut 7. januar (vi dekket saken). Den omtalte uighurske kvinner som befridd fra sin tidligere skjebne som «fødemaskiner».

Annonse

“Twitter har tatt grep overfor Den kinesiske ambassade ettersom den har brutt med våre retningslinjer. Vi forbyr dehumanisering av en gruppe mennesker basert på religion, kaste, alder, funksjonshemning, sykdom, nasjonal opprinnelse, rase og etnisitet,” sa en talsmann for Twitter til Gizmodo torsdag. Nettstedet la til at kontoen @ChineseEmbinUS ble låst inntil tweeten var slettet.

Ifølge Bloomberg ble tweeten 8. januar merket som «ikke lenger tilgjengelig».

Trump-administrasjonen sier Kina bedriver folkemord

Den nylig avgåtte Trump-administrasjonens utenriksminister Mike Pompeo, erklærte at USA anser kinesiske myndigheters behandling av uighurer som «folkemord… et systematisk forsøk på å ødelegge deres kultur gjennom tvungen assimilering”. 

Pompeos etterfølger, Antony Blinken, har bekreftet at også den nye administrasjonen anser behandlingen av uighurene som folkemord. Blinken sa at han ønsker å forby import av varer som kan være fremstillet under tvangsarbeid i Xinjiang, samt forby eksport av «teknologi som kan brukes til å fremme undertrykkelse».

Kina nekter konsekvent for at de bryter menneskerettighetene.

En talsmann for Det kinesiske utenriksdepartement sier at i likhet med USA er også Kina et mål for «konspirasjonsteorier og desinformasjon». Det er ambassadens «ansvar og plikt å presentere sannheten».

«Vi anser Twitters begrensninger som forvirrende og vi håper de vil opprettholde prinsippet om objektivitet og upartiskhet i stedet for en dobbeltstandard. Det bør gjøres en større innsats for å skille desinformasjon, rykter og løgner fra fakta og sannhet,» la han til.

Kilde:
Gizmodo

Annonse