Tirsdag oppfordret formannen for US Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler kongressen til å utvide byråets myndighet til også å omfatte regulering av handel med kryptovalutaer og -plattformer. SEC et et føderalt amerikansk tilsyn som regulerer handelen med verdipapirer og andre finansielle instrumenter som omsettes på registrerte børser.

Vill vest

Pr. idag har vi ikke tilstrekkelig investorbeskyttelse innen krypto. Ærlig talt er det som Det ville vesten. Vi har strukket og vil fortsette å strekke vår myndighet så langt som mulig.

Gary Gensler, SEC

Myndighetene henger bakpå

I løpet av de siste par årene har kryptovalutaer og -plattformer blomstret opp mens det amerikanske finanstilsynet har slitt med å henge med i svingene. I desember ifjor foreslo Financial Crimes Enforcement Network nye forskrifter for å gjøre det lettere for føderale myndigheter å spore bitcoin-transaksjoner. Mens andre verdipapirmarkeder er direkte overvåket av føderale regulatorer, er det er ingen enkelt tilsynsmyndighet med ansvar for å overvåke kryptovalutaer, et finansielt marked som tidligere iår nådde rekordverdier på to billioner dollar.

Financial Crimes Enforcement Network er et byrå i USAs finansdepartement som bekjemper økonomisk kriminalitet.

Vil ha mere makt

Genslers bemerkninger tirsdag er det klareste som er kommet fra den fyren om hva han tenker om kryptovaluta, mens senator Elizabeth Warren har vært tydelig på at tilsynsmyndighetene burde stramme inn markedet. 

Annonse

Disse hullene i lovgivningen setter både forbrukerne og investorne i fare og underminerer sikkerheten på våre finansmarkeder.

Elizabeth Warren, amerikansk senator

Tirsdag svarte Gensler ved å oppfordre kongressen til å gi SEC utvidede myndigheter. 

Hvis vi ikke tar fatt i disse spørsmålene er jeg bekymret for at mange mennesker vil bli rammet.

Gary Gensler

Åpner for skatteetaten

På søndag kom et senatsutvalg frem til en avtale om en infrastrukturpakke på én billion dollar hvor også kryptovalutamarkeder er nevnt. Spesifikt inneholder lovforslaget endringer som definerer enkelte aktører som «meglere», hvilket åpner for granskning av Internal Revenue Service (IRS), skatteetaten over there, men tirsdag dempet IRS språket noe for ikke å forstyrre kryptoverdenen for mye.

Kineserne tar grep

Amerikanske myndigheter er neppe mindre bekymret over mulighetene for at det skal utvikle seg et konkurrerende pengesystem, enn kinesiske myndigheter er. Kina har ikke noe forbud mot krypto, men allerede i 2013 erklærte myndighetene at bitcoin ikke er en ekte valuta og forbød finans- og betalingsinstitusjoner å handle med den. Allerede den gangen vektla de potensialet for at bitcoin kunne brukes til hvitvasking og understreket behovet for å “opprettholde økonomisk stabilitet” og “beskytte yuanens status som fiat-valuta”.

Les Politainment: Kina forsterker presset på krypto

Kina har iår kjørt en ganske aggressiv kampanje for å begrense bruken av kryptovalutaer og i juni dempet de aktiviteten i kryptogruvene betraktelig da Kinas store betalingsplattformer og låneinstitusjoner fikk beskjed om at kryptohandel ikke vil bli tolerert.

På lang sikt er finanspolitikken truet

Så langt har Kina gjort jobben mens amerikanske myndigheter stilltiende har sett på, men det ville opplagt ikke være i noe lands interesse om det skulle vokse frem fungerende kryptovalutaer med potensiale i seg til å erstatte eller konkurrere med fiat. Det kan i siste instans underminere nasjonalstatenes evne til å føre en effektiv finanspolitikk.

Kilde: The Verge

Annonse