Mens Trump forbød en håndfull selskaper i Kina å kjøpe amerikansk teknologi, har nåværende president Biden utstedt en ny presidentordre som forbyr amerikanske investeringer i 59 ulike bedrifter i Kina, ifølge en pressemelding på Det hvite hus’ nettside. 

Teknologikrigen offisiell

Biden-administrasjonen sa at hensikten med den nye presidentordren er å gjøre noe med den vedvarende «trusselen det militærindustrielle komplekset i Folkerepublikken Kina» representerer. Utviklingen av kinesisk teknologi, spesielt overvåkningsteknologi og distribusjonenen av teknologien i land utenfor Kinas grenser, er ifølge Det hvite hus en trussel mot amerikansk nasjonal sikkerhet. 

59 store Kina-baserte selskaper

For å begrense utbredelsen av Kinas forsvars- og overvåkningsteknologi forbyr Biden-administrasjonen at amerikanske borgere eller selskaper foretar nye investeringer eller «engasjerer seg i kjøp eller salg» med noen av de 59 selskapene som er listet i ordren; de er alle store Kina-baserte selskaper involvert i luftfart, forsvar og overvåkning, tilsynelatende knyttet til det kinesiske militærindustrielle kompleks. Listen er heller ikke uttømmende: Flere virksomheter kan legges til på «rullerende basis».

Presidentordren kan bli prøvd for  retten

Huawei var allerede svartelistet fra å kjøpe teknologi laget i USA, men selskapet dukket også opp på Bidens liste sammen med andre teknologiselskaper som China Mobile Communications Group, Semiconductor Manufacturing International Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology. Svartelistingen vil også medføre problemer for amerikanske selskaper. Enkelte tjenestemenn ved Det hvite hus har uttalt at presidentordren ble «uforsiktig utarbeidet», og at det kan medføre at den blir prøvd for retten.

Annonse

Kan forverre mangelen på halvlederbrikker

Presidentordren kommer midt i den globale halvledertørken som for eksempel har fått Samsung til å vurdere å droppe lanseringen av neste Galaxy Note. Mangelen har også fått andre store teknologiselskaper til å utsette flaggskipprodukter.

I 2020 utsatte Apple lanseringen av iPhone 12 med to måneder på grunn av «forsyningsbegrensninger”. Når amerikanske selskaper får forbud mot å outsource leverandørkjeden til Kina, kan det bety en friksjonstest av forholdet mellom de to de mektigste økonomiene i verden. På det grunnlag må det kanskje sees at enkelte tjenestemenn ved Det hvite hus uttrykker skepsis til Bidens nye ordre. 

Kilde: Interesting Engineering

Annonse