Elon Musk foreslo å innføre karbonavgift for å få raskere overgang til fornybar energi, men ble avvist Biden-administrasjonen med at ideen var «politisk vanskelig».

Halve årsaken til at Biden ble valgt, var at han kjørte klima-kortet knallhardt.

Da Musk foreslo at Biden kunne få ned forbruket av fossile brennstoffer på en enkel måte, fikk han en lunken mottagelse.

«Dette virker politisk vanskelig å gjennomføre,» var svaret han fikk og Musk forteller at han tenkte for seg selv: «Hvorfor kjemper du ikke bare for det, Biden, det var halve årsaken til at du ble valgt?»

Musk beskrev samtalen med Biden-administrasjonen i en Joe Rogan-podcast som ble sluppet torsdag. 

Rogan spurte Musk om det er nødvendig med et nytt teknologisk gjennombrudd om vi skal klare å øke andelen elbiler. Musk svarte at «det trenges en mengde batterier», men for å oppmuntre til denne overgangen er det mest hensiktsmessig «å sette en pris på karbon».

Annonse

«Min ærlige anbefaling er rett og slett å innføre en karbonavgift,» sa Musk. «Fordi vi ikke betaler for CO2-utslipp til havet og atmosfæren, har vi det som i økonomien kalles en upriset eksternalitet, og det klarer ikke markedet å svare på. Hvis vi setter en pris på karbon vil markedet reagere på en fornuftig måte.»

Musk som idag er verdens rikeste mann, foreslo at avgiften skulle reduseres for lavinntektsgrupper. 

En karbonavgift kan tenkes å gi Tesla konkurransefordeler, men Musk sa at SpaceX er villig til å betale.

Musk har tidligere agitert for et «opprør» mot fossil brenselsindustri og beskyldt oljeselskaper for å konspirere mot Tesla, men denne gangen var han mere moderat. «Vi trenger fossilt brensel i lang tid fremover. Spørsmålet er i hvilken takt vi faser den ut.»

Biden forpliktet seg til å nå «100 prosent ren energi» senest i 2050. Han har forpliktet USA til igjen å slutte seg til klimakonvensjonen. Men han har ikke forpliktet seg til karbonavgift til tross for at finansminister Janet Yellen sier at klimakrisen ikke kan løses uten karbonprising.

The Verge ba om kommentar fra Det hvite hus, men fikk ingen umiddelbar respons.

Kilde:
The Verge

Annonse