Delstatsregjeringen i Nevada har planer om å endre lovene slik at private teknologibedrifter gis mulighet til å opprette selvstyrte «innovasjonssoner» hvor bedriftene gis samme myndighet og ansvar som et fylke (county). 

Stat i staten

Det betyr at bedriften vil kunne kreve inn skatt i tillegg til å drive skoledistrikter, domstoler og det vi ellers forbinder med offentlige tjenester. Hensikten med innovasjonssonene er å tiltrekke seg selskaper med virksomhet innen innovativ teknologi.

Innovativ teknologi inkluderer blockchain, autonom teknologi, internett av ting, robotikk, kunstig intelligens, trådløs teknologi, biometri og fornybare ressurser.

Nevadas guvernør Steve Sisolak ser på ideen som en måte å stimulere økonomien på uten å ty til skattelettelser eller lignende insentiver som regjeringen tidligere har benyttet for blant annet å tiltrekke seg selskaper som Tesla. I lovforslaget antydes det at den tradisjonelle myndighetsmodellen er «utilstrekkelig alene for å tiltrekke seg nye typer virksomheter og innovative næringer».

For å komme i betraktning som «stat i staten» må bedriftene eie minst 200 kvadratkilometer land i områder som i utgangspunktet er ubebodd og ligger utenfor eksisterende bygd eller by. Bedriftene vil også være forpliktet til å investere én milliard dollar i sitt administrasjonsområde. 

Området skal ha et styre bestående av tre personer og de gis samme makt som deres offentlige kolleger. 

Annonse

Guvernør Sisolaks innovasjonssoner kan minne om amerikanske selskapsstyrte byer fra tiden før 1920-tallet. Mange av disse var preget av dårlig styring og mangelfulle borgerrettigheter. 

Guvernøren redegjorde 16. januar for sine planer i sin årlige «State of the State Address».

Kilde: Engadget

Annonse