Storbritannia posisjonerer seg mot Kina og vil forby eksport av visse typer teknologi samt stoppe import av varer som kan knyttes til brudd på menneskerettighetene.

Storbritannia med eksport-bannlysning på produkter til Kina som kan misbrukes for undertrykkelse

Storbritannia vil stramme inn regelverket for eksport av teknologi som kan brukes til undertrykkelse. De tar også i bruk Modern Slavery Act og forbyr import av kinesiske varer produsert under tvangsarbeid eller med koblinger til brudd på menneskerettighetene. Planene ble lagt frem for parlamentet i dag.

Storbritannias diplomatiske forbindelser med Beijing har vært anstrengt etter at det i 2019 brøt ut uro i Hongkong med store og til dels voldelige demonstrasjoner mot å utlevere kriminelle til Kina. Siden har covid-utbruddet bidratt til å forsure forholdet ytterligere.

Harde kår for uighurerne i Kina

Det britiske utenriksdepartementet mener å ha dypt urovekkende beviser for at uighurer blir tvunget til å produsere bomull og frykter at britisk tekstilindustri er for lite aktsom overfor varer fra Xinjiang-provinsen hvor uighurske muslimer blir tvunget til “omskolering”.

Annonse
En rekke tjenestemenn fra Russland, Saudi-Arabia og Nord-Korea har forbud mot innreise i Storbritannia og mot å bruke britiske banker. Det blir derimot ikke foreslått å sanksjonere tjenestemenn knyttet til omskoleringsleire og tvangssteriliseringsprogrammer.

Parlamentsmedlemmet Iain Duncan Smith advarte om at tiltakene ikke er tilstrekkelig “for å takle det voksende problemet vi står overfor med Kina”.

Kilde:
The Sun

Annonse