«Donald Trump bryr seg ikke om sannheten og lyver hele tiden» er tradisjonell-medias gamle slager, ofte i kombinasjon med rasisme- og utroskap-anklager – husk: ingen i Hollywood er voldtektsmenn, de har alltid et sunt forhold til alkohol, og sier alltid nei til narkotika!

Ikke la deg lure av denne løgnen

Det er stilen og presentasjonen, og trolig ikke alltid politikken, som får mange til å mislike Trump. Politikken hadde ikke overrasket noen på 90-tallet, altså før USA ble enda mer interessert i å holde på ørken-land på den andre siden av verden.

Mannen er brautende og snakker «big game» – fair enough; det er ingen som tvinger noen til å tro noe som helst her hos Politainment, inkludert hva du skal mene om politikk, men denne løgnen er viktig fordi den har vært, og er, en grobunn for hat, og en manipulasjon utført strategisk i mange måneder. Resultatet er over 30 døde grunnet opptøyer og i visse tilfeller det som ser ut som rene drap i overveldende demokratisk styrte stater som gjerne takker nei til føderal hjelp for å vise hvor «tøffe de er» når de sier nei til Trump.

Det er neppe det beste for innbyggerne, og jeg spår Trump at vinner med langt større margin i år enn i 2016. Alt kan skje og alt kan endre seg, men slik det er nå ser jeg ingen mulighet for Biden.

Annonse

Joe Biden sprer fremdeles en farlig løgn om at Trump omtalte nazister som «bra folk»:

Dette er hva Trump egentlig sa

Tilbake til løgnen, for du har kanskje skjønt hvilken det er jeg sikter til. Du vet hvilken om du så videoen over. Den presenteres på følgende måte (oppsummeringen er min):

«Donald Trump er rasist fordi han sa at det var bra mennesker på begge sider, inkludert nazister, under 2017-urolighetene i Charlottesville som endte i død og var en del-katalysator for politisk opprør i flere måneder.»

Under opptøyene i Charlottesville var det mange grupperinger tilstede: personer som bodde i nærheten, personer på venstresiden, personer på høyresiden og ytterliggående elementer på begge sider slik jeg skjønner det.

Dette er Trumps komplette svar som media unnlater å inkludere og som tegner et helt annet bilde («Jeg snakker ikke om neo-Nazi-ene og de hvite nasjonalistene, fordi de må fordømmes helt og holdent»):

Opptøyene er politisk drevet og nøye planlagt av profesjonelle, er min vurdering

Dette er selvsagt ikke den eneste farlige løgnen media farer med, men det er denne de har brukt lengst, og har mest suksess med: det er nærmest ingen debatt eller innslag om Trump hos CNN og MSNBC, uten at denne løgnen fortsetter å vannes.

Maxine Waters, demokrat fra California, er en av de mest kyniske og skruppelløse politikerne jeg har opplevd på TV:

Der Trump overdriver for å booste sin egen karriere som politiker, eller når han slumser med språket eller er vulgær – nesten uansett hva det måtte være, så er det ikke verre for landet enn det å spre en løgn, bevisst, om landets leder i et forsøk på å splitte og herske samtidig som man ser en annen vei når den lokale butikken brennes, eller noen blir sparket, slått og drept. At en politiker sier noe folk ikke er enige i er vel neppe en original tanke.

Trumps eneste medvirkning til opptøyene er at valget er i november, og at han er kandidaten. Opptøyene er organiserte, og er planlagt å vare lengst mulig frem til valget uten at det går så langt at Trump må sette inn militæret.

Vi ser den samme tendensen i Norge, men der har venstresiden (ikke norske politikere, etter hva jeg erfarer, det har ikke gått så langt som i USA der Maxine Waters sommeren 2018 oppfordret til å konfrontere politikere i grupper, se video over) måttet bytte ut Afro-Amerikanere med muslimer, og bruker SIAN, som også er på villspor, som en brikke i et kynisk maktspill. Slåsskamper og aggressive personer i det offentlige rom er det ingen normale mennesker som ønsker, da det øker spenningen i en allerede spent hverdag.

Jeg husker ikke denne fra mars i år, gjør du? For øvrig er Jake Tapper en av få hos CNN som har sagt at Charlottesville-saken er en hoax.

Annonse