Canadas regjering innrømmer å ha brukt posisjonsdata fra mobiltelefoner til i hemmelighet å overvåke innbyggernes bevegelser under nedstengningen av samfunnet. Myndighetene har også lagt planer om å spore befolkningens bevegelser de neste fem år.

Myndighetene utnyttet nødsituasjonen de skapte da de lukket ned samfunnet

Metodene er ikke enestående for Canada, Kina bruker et lignende system hvor de gir borgerne “sosial kreditt” gjennom overvåkning av hver enkelts innkjøp, bevegelser, sosiale relasjoner og generell adferd via mobilapper og lokaliseringsdata.

Det kan komme avsløringer av nye ulovligheter

Kanadiske opposisjonspolitikere er bekymret for at regjeringen har utnyttet den nødsituasjonen de skapte da de lukket ned samfunnet, til massespionasje på sin egen befolkning og overvåkningseksperter advarer om at det kan komme avsløringer av nye ulovligheter ikke bare i Canada.

Innrømmer forholdene

Canadas helsedirektorat (PHAC) har innrømmet at de ble gitt adgang til lokaliseringsdataene. Ifølge avisen The National skal data fra 33 millioner enheter ha blitt overvåket. Det betyr at 87 prosent av befolkningen ble sporet uten at de var klar over det. Regnestykket baserer seg på at én enhet tilsvarer ett individ.

Annonse

En talsmann for PHAC sier at de på grunn av pandemiens raske utbredelse innsamlet og anvendte mobilitetsdata blant annet fra mobiltårnplassering, under hele responsen på covid 19. Han tilføyde at dataene ble brukt til å evaluere effektiviteten av myndighetenes nedstengning i forhold til folks faktiske adferd, og at dette ble brukt til å forstå mulige forbindelser mellom befolkningsbevegelser og spredningen av covid 19.

Storebror ser deg

Opplysningene som er samlet inn har myndighetene kunnet bruke til en lang rekke formål, for eksempel har “underjordiske” trossamfunn uten restriksjoner kunnet lokaliseres, det samme gjelder hemmelige barer/restauranter/møtesteder hvor det ikke er blitt betalt med kort, myndighetene har kunnet kontrollere antallet deltagere i familiesammenkomster og “ulovlige” stjålne stevnemøter mellom elskende.

Nedtoner betydningen

PHAC har gjort hva de kan for å nedtone betydningen av overvåkningen og de prinsipielle spørsmål den reiser, men samtidig planlegger de ubeskjedent nok å spore befolkningens bevegelser de kommende fem år for å “avdekke sammenhenger mellom mobilitet og folkehelsen”, noe som omfatter «andre smittsomme sykdommer, forebyggelse av kroniske sykdommer og mental sunnhet».

Ikke bare Canada?

Avsløringen gir grunn til en generell bekymring for at statlige myndigheter i en rekke land kan ha misbrukt pandemien til å iverksette mer omfattende masseovervåkning av borgerne enn de gjorde etter angrepet på Twin Towers 11. september 2001.

David Lyon, tidligere direktør for Surveillance Studies Centre ved det kanadiske Queen’s University og forfatter av boken “Pandemic Surveillance”, advarer oss: «Jeg tror at offentligheten vil finne ut at det er blitt gjort mye uautorisert og ulovlig overvåkning når pandemien er overstått».

Pandemien “har gjort noe med våre folkevalgte»

Lyon påpekte også at PHAC «bruker en form for beroligende språk som ligner det man har vennet seg til at etterretningsorganisasjoner bruker, for eksempel ved at de ikke nevner mulighetene for å reidentifisere data som sies å være avidentifisert».

Totalitære politiske tendenser

Den norske filosofiprofessoren Einar Øverenget sier til Aftenposten at pandemien “har gjort noe med våre folkevalgte. Politikere i posisjon fikk smake på en forbuden frukt i et demokrati, nemlig makt gjennom befaling”, altså at “politiske utspill ikke er et resultat av diskusjon og uenigheter“, men at “borgerne blir fortalt på en pressekonferanse hva de ikke får lov til å gjøre. Denne makten smaker godt, den er effektiv – og farlig. (…) Strømninger vi ser rundt oss nå, kan bane vei for totalitære politiske tendenser”.

Solberg: En sak for riksrett

Som vi vet unnlot regjeringen Solberg å vedta nedstengingen av Norge, det overlot de til en underliggende etat som Helsedirektoratet. Tidligere statsråd Gudmund Hernes (Ap) mener at Erna Solbergs håndtering kan være en sak for riksrett – noe som effektivt ville hemmet hennes ambisjoner om en posisjon i FN-systemet.

Kilde: National Post

Annonse