Marginalt oppdatert 03.12 23.45

5. mai iår la regjeringen et forslag til endring i smittevernloven ut til høring. Dette fremsto som en hastesak ettersom høringsfristen ble satt så kort som overhodet mulig, én uke. Tross den ekstremt korte høringsfristen fikk lovgiverne 10 500 svar. 22. november meddelte myndighetene at de “dessverre har tekniske problemer med å vise alle høringssvarene. Vi jobber med å løse problemet.»

Høyreregjeringen la frem forslag om å dele borgerne i to grupper: De vaksinerte med alle rettigheter, de uvaksinerte med sterkt innskrenkede rettigheter

I sin høringsuttalelse kommenterte Mia den korte høringsfristen: “Regjeringa legger saken om koronapass ut på høring med svært kort høringsfrist. Det føyer seg inn i en rekke med lignende hastehøringer under denne pandemien. Dette er svært viktige saker som berører viktige prinsipper i vårt demokrati. En hastehøring som denne er helt uakseptabel.”

Høringen ferdigbehandlet

Nu har høringen fått status som ferdigbehandlet og høringssvarene er offentlig tilgjengelig. Vi har tilfeldig klikket på og lest et drøyt hundretalls svar og fant ikke ett av dem som er positivt til koronasertifikat. Det må tilføyes at vi kun har sett på svar under filteret “privatpersoner”, vi ønsket å sjekke hva den jevne nordmann mener om tiltaket. At vi kun finner negative reaksjoner kan muligens skyldes at tiltaket særlig har engasjert motstanderne, og her er i tilfelle engasjementet stort. Sigrun skriver at “aldri noen gang i historien har friske mennesker måttet bevise at de ikke er syke.” Flere av høringssvarene har lignende argumentasjon. Hvilke som er plukket med kan være tilfeldig.

Annonse

Krigserklæring mot egen befolkning

Per mener at dette er “en uforbeholden krigserklæring mot egen befolkning, og må vel også anses for å være grunnlag for å reise riksrett mot Erna Solbergs regjering, samt alle andre delaktige som er med på, eller ønsker å innføre slikt regime i det selvstendige, uavhengige, uavhendelige kongeriket Norge”. Monica skriver: “Det ser ut til at denne regjeringen vil ødelegge og splitte landet vårt.”

Morten stemmer i: “Frihetsinnskrenkelser hører fortiden til og vaksinepass som tvangsvirkemiddel er horribelt på linje med behandlingen av jødene for 80 år siden. «Folkevalgte» som fremmer og støtter slike tiltak er totalitære og bør behandles deretter. Tenk dere om.”

«Du er ingenting, folket er alt!»

Da lovforslaget ble sendt ut satt Høyre med makten i den såkalt blå-grønne koalisjonen, og det mangler ikke på hint til et enda mere ekstremt høyre: En anonym innsender innleder med et sitat av Adolf Hitler: «Du er ingenting, folket er alt!» og spør om vi ønsker “å leve i et samfunn der enkeltindividers helse skal bli marginalisert til fordel for et felles gode?» Han henviser videre til Folkehelseinstituttet som i brev «Til deg som har fått første dose Astra Zenica», skriver at vaksinen medfører «større risiko for død blant yngre personer enn risiko for død av sykdommen». 

Kari spør om dette er “en nyinnføring av nazi-Tyskland? Skal de uvaksinerte forsynes med gul stjerne også? Og hvordan var det igjen med Nurenbergkodeksen? (…) De som under tvang behandlet andre medisinsk ble stilt til ansvar i Nurenberg. Anonym skriver at dette peker mot “nazistene, deres gasskammre og deres jødestjerne”.

Passerseddel-samfunn

Janne åpner med “NEI til medisinsk apartheid” og skriver at vaksinepass “vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn”.

Anonym: Et utvidet vaksinepass for covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler. Det er en type dokument vi knytter til autoritære regimer.

Anonym mener at å “stenge ned et land og ruinere en økonomi for en «pandemi» som har en dødelighet på mindre enn 1 prosent er jo helt høl i hodet, men (med) den ideologien regjeringen har hadde det ikke forbauset meg om det neste steget var institusjoner og leirer for de som velger «frivillig» ikke å ta vaksinen”. Heller ikke Johnny vil “bli tvunget til å ta en eksperimentell vaksine som ikke er bevist sikker”.

Aldri ta friheten og freden for gitt

Liv skriver langt og personlig og henviser til hva bestefaren hennes sa om krigen “som jeg fortsatt skjønner altfor lite av. Men jeg tror jeg har skjønt litt mer nå i det siste: Aldri ta ytringsfriheten og friheten og freden her i landet for gitt. Aldri.” Hun lurer på om fedrene på Eidsvoll ville vært stolt av at det idag fra øverste hold legges opp til “et Norge med polarisering, klasseskille, mobbing og diskriminering”.

Knut skriver at man på legemiddelverkets nettsider kan lese “at det er registrert 790 meldinger om alvorlige bivirkninger etter vaksine (pr. 04/05-21), må man regne med forståelse (fra regjeringen for at) mange mennesker ikke ønsker å ta vaksine mot C-19”.

Farene ved vaksinering

Også Monica er opptatt av farene ved vaksinering: “Dersom ein blir smitta dei næraste vekene etter at ein har blitt vaksinert, er det direkte livsfarleg. Vaksinen svekkar i første omgang immunforsvaret (for Pfizer sin i rundt tre veker. Den vaksinen er brukt på over 65 prosent av folket i Israel, der mange – både halv- og fullvaksinerte – har døydd etter vaksinasjon).”

A- og B-borgere

Kim: “Å dele befolkningen i A- og B-borgere der de førstnevnte innvilges friheter de øvrige nektes, skaper strid og splid. En slik segregering inngår i tradisjoner som er fremmede for oss, og som i historisk perspektiv har åpnet for en dehumanisering av de mindreverdige – med ganske forferdelige resultater. Her må vi holde hodet kaldt og hjertet varmt – og fremfor alt holde oss for gode til slike tilbøyeligheter.”

Lar seg heller smitte

Bjørn skriver at om “det blir innført korona-sertifikat som drastisk innskrenker ikke-vaksinertes rettigheter, betrakter jeg dette som et så grovt overgrep at jeg i så fall vil sørge for å bli smittet med korona, slik at jeg får de samme rettighetene som mine medborgere uten å måtte ta en vaksine jeg ikke ønsker å ta”.

Ikke alle oppgir navn. “Uansett skal jo de som vaksinerer seg være trygge, ikke sant? Så da spiller det ingen rolle om ikke-vaksinerte vil ta sjansen på å bli smittet.”

Vi skal ikke diskriminere

En annen anonym skriver at vi “har hatt en årelang kamp for å jevne ut forskjeller i samfunnet i eget land og på tvers av landegrenser faller dette konseptet på sin egen urimelighet. Vi skal ikke diskriminere pga hudfarge, tro, seksuell legning, opprinnelsesland, religion, kjønn osv. Et tredje kjønn (hen!?) er på vei inn i samfunnet for å ivareta nok en gruppe. Barneeventyr skrives om for å ikke krenke noen. Diplomis bytter logo for å ikke krenke eskimoer. Askepott må skrives om for ikke å støte noen. Pippi Langstrømpe er sensurert for lengst. Men nå er planen å skille mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte. Noen får fordeler og andre får ulemper. Det er jo som å dra baklengs inn i steinalderen”.

Anonym fortsetter: “Dette minner mistenkelig om jødestjerner fra andre verdenskrig. Et annet element som minner om krigen er det å måtte vise papirene sine når man skal et sted. Dette blir selvfølgelig i digital form nåtildags. Men det virker som et kaldt gufs fra fortiden, som vi nå er i ferd med å repetere.”

De som diskriminerer blir dømt av historien

Michael: “Kan dere huske et tilfelle i historien hvor de som diskriminerte har blitt stående som helter pga slikt? Jeg kan ikke, og jeg kan ikke på noen måte uttrykke verbalt min fulle bestyrtelse over at vi nå har en regjering som åpner for medisinsk apartheid i Norge. Til det er jeg altfor forferdet! I likhet med at regjeringen gjorde de største inngrepene i vårt samfunn siden 2. verdenskrig da vi ble okkupert av Nazister, åpner de nå for et menneskesyn på samme nivå som de som okkuperte oss hadde omtrent. Hvor mange ganger skal vi gjenta denne delen av historien før vi lærer?”

Medisinske data er taushetsbelagt

En annen Michael er bekymret for demokratiet: “Medisinske opplysninger er taushetsbelagte. Det har vært regelen inntil nå. Men dette vil altså regjeringen gjøre slutt på for å hindre et virus som dreper færre mennesker enn en gjennomsnittlig sesonginfluensa. Vi går dermed fra å være en rettsstat til å være en smittevernstat, hvor individets rettigheter er vilkårlige. Er det virkelig en slik kurs denne regjeringen ønsker å sette ut på? Vi har tradisjonelt kalt stater som opererer på slikt vis bandittstater. Nå ønsker regjeringen å gjøre oss til en slik stat.”

Koronasertifikat er kun teoretisk frivillig

Morten tar for seg prinsipielle sider ved koronasertifikat: “Regjeringen skriver: «(Det) vil også være frivillig å motta og benytte sertifikatet. Samtykke som rettslig grunnlag for å regulere individenes frihet gjelder bare så langt samtykket er helt fritt. Hvis det er et element av press i samtykkesituasjonen, så kan ikke samtykke utgjøre noe rettslig grunnlag i forholdet mellom individ og staten. Situasjonen med Koronasertifikat er kun teoretisk frivillig. Når en begrenser våre menneskerettigheter og så sier: du får dem tilbake hvis du gjør et eller annet, så er det definisjonen i juridisk tenkning på at samtykket der ikke er fritt. Da er ikke samtykke tilstrekkelig.”

Presenterer nedstengning som normalen

Morten kritiserer også regjeringens fordreining av virkeligheten: Regjeringen lanserer “Koronasertifikat som et middel for å få (tilbake) en frihet. Etter mer enn et år med stadige endringer av sentrale forskrifter, ca. 200 ganger pr. mai 2021, kan det synes som om at normalsituasjonen i samfunnet er slik vi har hatt det de siste månedene. Nedstenging presenteres som en normalordning. Slik er det jo ikke. Det er situasjonen før Helsedirektoratet fattet beslutningen om å stenge ned landet som er normalordningen rettslig og faktisk. Det er derfor overraskende at Regjeringen presenterer nedstenging som normalsituasjonen”.

Psykisk vold

Nataliya tar opp temaet psykisk vold: “Å være permittert, å miste jobben, å gå konkurs, å miste den nødvendige sosiale støtten man trenger, å være atskilt fra familien sin i ubestemt tid, å få en dårlig utdanning og forverret sosial utvikling. Å påføre et menneske dette, selv med gode intensjoner, er vanligvis definert som psykisk vold når det utføres av et annet menneske. Psykisk vold blir ikke mindre skadelig når myndighetene påfører den. (…) Det norske lovverket tillater ikke, for eksempel, en annen type indirekte tvang ved hjelp av psykisk vold og trusler: å skaffe sex ved å bruke vold, truende atferd, eller ved misbruk av stilling er ikke lov og er definert som voldtekt.”

Dette vil vi ikke finne oss i!

Klar tale fra Michelle: “Vi, menneskene av Norge, vil ikke finne oss i dette apartheidet og vil reise oss og stå opp mot tyranniet som vi blir stilt overfor, det er en lovnad jeg garanterer dere.”

Niels vil ikke følge loven da den er “anti-humanistisk, anti-demokratisk, makkverk av en lov som jeg ikke tenker å hverken respektere eller følge.” Han kritiserer også at vi heller ikke “presenteres med en ramme for når disse bruddene på grunnlov og menneskerettigheter skal opphøre”.

Natalya sier på et ideologisk grunnlag “klart nei til innføring av koronasertifikatet. Innskrenking av rettigheter på bekostning av enkeltes trygghet, selv om det er flertallets ønske, tvang til å godta å gjøre noe man ikke vil eller kan i frykt for å bli samfunnsutstøtt er aldri akseptabelt.”

Mennesker i dyreforsøk

Signaturen Nej til medisinsk apartheid skriver på svensk at “Corona vaksinerna är per idag nödgodkända, och är i fase 3. Fase 3 avslutas i 2023. Varför informeras det inte om att de i praktis deltar i ett experimell studie med ett oprövad medikament? Det vill säga de är Djurförsöken! Att försäkring sällskap inte dekker skador efter covid vaccine? Detta är information som blir dårlig eller inte upplyst av myndigheterna. Det är pågående rättsaker både lokalt och internationellt som vi inte får höra något av i media!”.

Signaturen Nei til et totalitært styrt Norge mener lovforslaget minner om krigstiden: “Å skape et totalitært samfunn med politikere som har misforstått makten hører ikke hjemme i Norge.”

Etterlyser sluttdato for vaksinesertifikatet

Generelt sett er høringssvarene velformulert, kultivert og høflig, nesten på høyde med kommentarfeltet i Politainment. En som signerer med telefonnummeret starter med “Hei, ønsker dere alt vel. Og takker for den gode jobben dere gjør for fedrelandet. (…) Men jeg ber dere så inderlig å puste litt med magen nå, og tenke litt mer langsiktig. Når et slikt forslag blir lagt frem, er mitt minstekrav at det blir satt startdato–sluttdato for lovverket om vaksinesertifikat slik som det blir omtalt som mulighet for utstrakt bruk. (…) Vi er som vi alle vet inne i den fjerde industrielle revolusjon, noe som innebærer at destruptiv (distruptiv?) teknologi kommer i rakettfart, AI, og Bigdata som vi vet vil ha enorm omveltning på økonomi, samfunn, kultur og hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre de neste årene. (…) Skal vi lage et samfunn der det å ha de riktige dataene på sin smarttelefon gir deg fordeler, større bevegelsesfrihet. Hvor går grensen? Den varslede krisen handler om hvordan teknologiutviklingen kan bevege samfunnet vårt i en annen retning enn det vi egentlig vil. (…) Forøvrig skal jeg ta vaksinen selv, når det blir min tur. Men dette forslaget skremmer meg mer enn både vaksinen, eller Covid19 i seg selv.”

Lege og psykiater Almina skriver at «Historien har lært oss at når vi oppgir våre borgerrettigheter – får vi dem sjelden tilbake».

Adolf H. rører seg i graven

Også signaturen Adolf H. har synspunkter på koronapass: “Det beste for landet vil utvilsomt være å innføre et totalitært diktatur der uvaksinerte settes i interneringsleir/konsentrasjonsleir.”

Sluttale

Tilfeldigvis hadde jeg nettopp testet positivt på covid 19 da redaktør Trond spurte om jeg kunne ta en titt på høringsuttalelsene til koronasertifikat. Jeg har hatt korona tidligere, så sykdommen bekymret meg ikke mer enn en almindelig sesonginfluensa og denne gang fikk jeg god uttelling for å ha bygget opp naturlig immunitet: Symptomene kom tirsdag kveld og besto hovedsakelig av hodepine, onsdag ettermiddag følte jeg meg frisk igjen, men testet samme dag positivt. Min lege mener denne siste varianten er så mild at han ikke forstår hvorfor den behandles annerledes enn influensa, det ville være et utmerket tiltak for å bygge opp flokkimmunitet og bygge ned kontrollregimet – som Bjørn ovenfor var inne på, la seg smitte for å bli en akseptert borger.

Kilde: Regjeringen.no

Annonse