Seismiske data samlet inn av NASAs landingsfartøy InSight har gitt oss et overraskende bilde av Den røde planets indre.

Et overraskende innsyn i Den røde planets skorpe, mantel og kjerne

Dataene er samlet inn ved hjelp av seismometeret som ble installert av NASAs landingsfartøy InSight som ankom Mars i 2018. Dataene er analysert og de har gitt oss de første detaljerte og tildels overraskende innsyn i den røde planets skorpe, mantel og kjerne. Seismiske data forteller oss at Mars sammenlignet med jorden, har en tykkere skorpe, en tynnere kappe og en større, mindre tett og mere flytende kjerne enn forventet. Det tyder på at Mars kan være dannet tidligere enn jorden – på et tidspunkt da selve solen fremdeles ikke var fullt dannet. 

“The answer is blowing in the wind”

InSight ga oss imidlertid ingen informasjon om de strukturene som ligger nærmere overflaten, og det trenger vi for å få et mer fullstendig bilde av hvordan planeten ble dannet. Nå har et team forskere vært i stand til å lage det første detaljerte bildet av det som ligger rett under planetens overflate og som viser tre milliarder år av dens historie, ved å lytte til marsvindene.

Marsskjelv

Mer presist analyserte de omgivelsesstøyen (i fravær av marsskjelv) samlet av seismometeret som ble installert av landingsfartøyet InSight. På jorden genereres den typen omgivende seismisk støy av havet, menneskelig aktivitet og vind, men bare det sistnevnte er til stede på Mars. Den sveitsiske seismologiske tjenesten (SED) og ETH Zürich har jevnlig analysert data samlet inn av seismometeret som en del av Marsquake Service. I løpet av de siste årene har SED vært i stand til å utvikle måter å analysere data fra omgivelsesstøyen for å definere geologiske strukturer her på jorden, og det er de samme teknikkene de har brukt på dataene fra InSight.

Annonse

Sand og vulkansk stein

Basert på dataene verktøyet samlet inn, består de tre øverste meterne av InSights landingsplass av sand, mens de neste tyve meterne er består av løst materiale, især vulkansk stein som er spaltet av meteorittnedslag. Under sanden og steinen ligger lavastrømmer som er oppdelt av sedimenter som ble dannet da planeten opplevde kalde og tørre forhold. Forskerne mener de øverste lavastrømmene ble avsatt for rundt 1,7 milliarder år siden, mens de dypeste ble avsatt for hele 3,6 milliarder år siden – på et tidspunkt da det var mye mer vulkansk aktivitet på planeten.

Som på jorden, så også på Mars

Forskerne publiserte nylig sin studie i Nature og de fremhever at den beviser at teknikker for å undersøke planeten vår også kan fungere på Mars. Andre metoder som vi bruker for å få vite mer om jorden kan også gi oss mer informasjon om den røde planet – som en dag kan bli menneskehetens annet hjem.

Kilde: Nature

Annonse