Mange er redde for hva Kina kan komme til å gjøre med Bitcoin-verdien? Men har historien en pekepinn i forhold til om frykten vår er reell eller ikke?

KryptoOle går tilbake i tid og ser hva som skjedde med verdien de andre gangene Kina var ute og forbød:

El Salvador har Bitcoin som nasjonal-valuta – slik er det:

Annonse