Tidlig på 2030-tallet skal den første Small Modular Reactor bygget av Rolls-Royce, tas i bruk i Storbritannia.

Rolls-Royce skal levere “billig atomkraft i stor skala”

Rolls-Royce har fått støtte til å generere renere energi. Opprettelsen av Rolls-Royce Small Modular Reactor (SMR) ble annonsert etter en kapitalinnsprøytning på 4,7 milliarder kroner, derav 2,4 milliarder kroner i statlige tilskudd.

Den nødvendige egenkapitalen er reist via et konsortium av private investorer og britiske myndigheter og hensikten er å utvikle små modulære «Mini-Nuclear Power Plants». 

Vil skape 40 000 nye arbeidsplasser

Rolls-Royce skal ifølge en pressemelding «fremme neste generasjons billig, lavkarbon atomenergiteknologi og levere den i stor skala». Selskapet samarbeider med investeringsselskapet BNF Resources UK og det amerikanske energiselskapet Exelon Generation.

Annonse

SMR kan generere lavkarbonelektrisitet til husholdninger og industri; den egner seg for hydrogenelektrolyse og også for produksjon av syntetisk brensel, forteller Rolls-Royces direktør Warren East. Selskapet kan skape opptil 40 000 nye arbeidsplasser ved å levere og eksportere SMR’er.

«En unik mulighet»

For den britiske energiministeren er SMR «en unik mulighet til å bruke mer lavkarbonenergi enn noen gang før og sikre større energiuavhengighet». Små modulære reaktorer kan ikke bare bygges billigere, men også raskere. Det syntetiske drivstoffet som kan produseres ved bruk av SMR-elektrisitet, vil også være egnet for motorer Rolls-Royce produserer, sier teknisk direktør i Rolls-Royce.

Modulbaserte kjernekraftverk

Rolls-Royce SMR ønsker å kombinere siste teknologi for kjernekraftproduksjon med et nytt modulbasert system for bygging av kjernekraftverk. 80 prosent av komponentene kan leveres av britiske produsenter. En SMR vil kreve plass tilsvarende to fotballbaner og kan forsyne én million husstander med strøm. De første britiske minikjernekraftverkene fra Rolls-Royce skal tilsluttes strømnettet tidlig på 2030-tallet.

Brenner opp atomavfall fra gamle kjernekraftverk

En svært viktig fordel med fjerde generasjons kjernekraft er at slike anlegg kan «fyres» med dagens brukte brenselsstaver og brenne opp det aller meste av restenergien. Konvensjonell kjernekraft henter bare ut fem til åtte prosent av energien i uranet. Et av flere nye konsepter er saltsmeltereaktoren som er 25 til 100 ganger så effektiv som konvensjonelle reaktorer og kan fyres med restmateriale fra konvensjonelle reaktorer. Dermed reduseres problemene med lagring av oppsamlet restmateriale.

Saltsmeltereaktorer kan drives med thorium, et råstoff Norge har mye av. Lagringstiden for avfall fra en thorium-basert saltsmeltereaktor er dramatisk kortere enn avfall fra konvensjonell kjernekraft, reaktorene trenger ikke kjøling og har ingen risiko for nedsmeltning à la Tsjernobyl.

Frankrike satser på kjernekraft

Også Frankrike satser på fjerde generasjons atomkraft. President Emmanuel Macron meldte nylig at landet vil investere én milliard euro i minikjernekraftverk innen 2030 for å sikre landets energiforsyning i en kritisk fase da fossilt brennstoff fases ned. Fransk Greenpeace reagerer kraftig på “løftebrudd” fra Macron. 

Tyskland og Sverige sier nei

En SMR er planlagt i Estland og de første slike atomkraftverk bygges for tiden i Argentina og Kina. I Tyskland fases atomkraft ut og konsekvensen er en dramatisk økning i bruken av kullkraft. Det samme ser vi i Sverige, de faser ut kjernekraft og kjøper kullkraft fra Polen.

Bill Gates og mange med ham mener vi av klimahensyn trenger sikker og billig kjernekraft og er en varm talsmann for miniatomkraftverk. Terrapower, et selskap han har vært med på å finansiere, jobber med SMR.

Massiv motstand fra “miljøorganisasjoner”

Tenketanken Nuclear Consulting Group sier at den statlige finansieringen av Rolls-Royces program vil gå ut over finansieringen av andre energikilder: «Hvis kjernekraften får alle pengene vil vi ikke ha ressurser nok til å gjøre det vi skal gjøre og som vi vet at vi praktisk og teknologisk kan gjøre.»

Greenpeace mener SMR fremdeles er dyrere enn annen teknologi og at det «fremdeles ikke finnes løsning for radioaktivt avfall samt at det er uenighet om hvor det kan lagres … Vi har ikke tid til å vente til 2030 … Løsningen er å stoppe alle utslipp nu».

Friends of the Earth sier regjeringen bør støtte fornybare ressurser som havvind, tidevann og sol samt at husholdningene må kutte energiforbruket.

Rolls-Royce

Rolls-Royce ble grunnlagt i 1904 og selskapet er historisk mest kjent for produksjon av luksusbiler. Bildivisjonen Rolls-Royce Motor Cars ble i 1998 en del av BMW. Rolls-Royce Holdings er verdens nest største produsent av flymotorer. Selskapet er også kjent for fremdriftssystemer for skip og energiproduksjon, inkludert atomenergi. Rolls-Royce-aksjen la på seg 4,2 prosent på nyheten om SMR.

BNF Resources UK har nære bånd til den franske milliardærfamilien Perrodo. Exelon Generation er en Chicago-basert amerikansk gigant innenfor kjernekraft.

Kilde: Heise etc.

Annonse