USAs kamp mot det de betrakter som infiltrasjon fra kinesiske teknologivirksomheter hardner til. Federal Communications Commission (FCC) ga China Telecom America 60 dager på å pakke sammen etter at selskapet har drevet telekommunikasjonstjenester i USA i tyve år. 

Alle telekommunikasjonstjenester i USA må innstilles

Med henvisning til nasjonale sikkerhetshensyn stemte byrået enstemmig for et forslag om utestengelse som har vært under behandling siden slutten av 2020. Med dagens ordre har selskapet som er datterselskap av Kinas største statseide luftfartsselskap, 60 dager på seg til å innstille alle telekommunikasjonstjenester i USA.

Etter en prosedyre som også har involvert innspill fra det amerikanske justisdepartementet, fant FCC det er sannsynlig at China Telecom vil etterkomme forespørsler fra kinesiske myndigheter, og at det kan gi Kina adgang til, lagre, forstyrre og omdirigere amerikansk telekommunikasjon. 

China Telecom «er gjenstand for utnyttelse, innflytelse og kontroll fra kinesiske myndigheter»

FCC konkluderte med at China Telecom «er gjenstand for utnyttelse, innflytelse og kontroll fra kinesiske myndigheters side og høyst sannsynlig tvunget til å etterkomme krav fra den kinesiske regjeringen uten tilstrekkelige juridiske prosedyrer under uavhengig rettslig tilsyn».

Annonse

Fremme av den nasjonale sikkerhet er en integrert del av kommisjonens ansvar for offentlighetens interesser. Med vår beslutning beskytter vi nasjonens telekommunikasjonsinfrastruktur mot potensielle sikkerhetstrusler. 

Federal Communications Commission

Også utestengt fra New York-børsen

Det er ikke første gang China Telecom blir sanksjonert fra USAs side. I januar stengte New York Stock Exchange tre kinesiske telekommunikasjonsaksjer ute fra børsen etterat president Trump forbød amerikanere å investere i virksomheter som amerikanske myndigheter mistenker for å være eid eller kontrollert av kinesisk militærvesen.

FCC advarer om at de vurderer å lukke ytterligere tre statskontrollerte kinesiske teleselskapers aktiviteter. Det dreier seg i tillegg til China Telecom Americas, om China Unicom Americas, Pacific Networks Corp og dets heleide datterselskap ComNet LLC.

Verdens største fastnett- og bredbåndsoperatør

Det siste året har FCC truffet lignende foranstaltninger mot andre kinesiske telekom- og utstyrsprodusenter. De har betegnet både Huawei og ZTE som nasjonale sikkerhetstrusler og beordret amerikanske operatører til å skifte ut alt nettverksutstyr fra de to selskapene.

FCC har i tillegg utpekt tre kinesiske virksomheter som en trussel: Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology og Zhejiang Dahua Technology.

351 millioner abonnenter

China Telecom betjente vel 351 millioner abonnenter på verdensplan i 2020 – en vekst på 260 millioner på ti år – og hevdes å være den største fastnett- og bredbåndsoperatør i verden. 

Kilde: Engadget

Annonse