Astronomer har oppdaget at det kommer en inntil nå ukjent type signaler fra Melkeveiens sentrum. Radiobølgene passer ikke inn i noe nåværende forstått mønster av variable radiokilder. Det tyder på at vi står overfor en ny klasse av himmellegemer.

Enorme fremskritt innen radioastronomi hjelper oss å avsløre universets hemmeligheter

«Den merkeligste egenskapen ved dette nye signalet er at det har svært høy polarisering. Dette betyr at lyset svinger i én retning, men den retningen roterer,» forteller Ziteng Wang, hovedforfatter av studien og doktorgradsstudent på School of Physics ved Universitetet i Sydney.

Objektets lysstyrke varierer dramatisk med en faktor på 100, og signalet tenner og slukker tilsynelatende tilfeldig. Vi har aldri sett noe lignende.

Ziteng Wang, doktorgradskandidat University of Sydney

Pulsarer, supernovaer, flammende stjerner

Mange typer stjerner avgir variabelt lys over hele det elektromagnetiske spektrum. Med enorme fremskritt innen radioastronomi er studiet av radiobølger fra variable eller forbigående objekter et enormt forskningsområde som hjelper oss med å avsløre universets hemmeligheter. Pulsarer, supernovaer, flammende stjerner og hurtige radiobrudd kommer alle fra astronomiske objekter med varierende styrke.

Først trodde vi at det kunne være en pulsar – en tett, roterende død stjerne – eller en stjerne som sender avgårde enorme solutbrudd. Men signalene fra den nye kilden stemmer ikke overens med det vi forventer fra denne typen himmellegemer.

Ziteng Wang

Internasjonalt team

Wang jobber sammen med forskere fra Tyskland, USA, Canada, Syd-Afrika, Spania og Frankrike i tillegg til australske forskere fra vitenskapsbyrået CSIRO. De oppdaget objektet ved hjelp av CSIROs ASKAP-radioteleskop i Vest-Australia. Oppfølgningsobservasjoner er blitt gjort med det sydafrikanske radioastronomiske observatoriums MeerKAT-teleskop.

Annonse

Unikt objekt med ekstraordinær adferd

Wangs doktorgradsveileder er professor Tara Murphy fra Sydney Institute for Astronomy og School of Physics. Hun sier at de har undersøkt himmelen med ASKAP i hele 2020 og 2021 på jakt etter uvanlige nye objekter kjent som variabler og langsomme transienter (VAST). Når de så mot sentrum av galaksen fant de ASKAP J173608.2-321635 som er oppkalt etter koordinatene. Dette objektet er unikt, det startet usynlig, ble lyst, forsvant og dukket opp igjen. Denne oppførselen er ekstraordinær.

Usynlig i synlig lys

Etter å ha oppdaget seks radiosignaler fra kilden i løpet av ni måneder i 2020, prøvde astronomene å finne objektet i synlig lys. De fant ingenting.

De henvendte seg til Parkes-observatoriet i New South Wales, men klarte igjen ikke å finne kilden.

De prøvde deretter det mer følsomme MeerKAT-radioteleskopet i Syd-Afrika. Ettersom signalet er periodisk observerte de det i 15 minutter med et par ukers mellomrom og heldigvis vendte signalet tilbake, men oppførselen til kilden var dramatisk annerledes – den forsvant en enkelt dag til tross for at den hadde vart i flere uker under ASKAP-observasjonene.

Denne oppdagelsen avslørte imidlertid ikke mye mer av hemmelighetene til denne forbigående radiokilden.

«The cosmic burper»

Wangs medveileder, professor David Kaplan fra University of Wisconsin-Milwaukee, fortalte at informasjonen har noen paralleller med en annen voksende klasse mystiske radiotransmittere fra galaksens sentrum, inkludert en de har døpt ‘the cosmic burper’.

Det nye objektet, ASKAP J173608.2-321635, deler noen egenskaper med andre radiotransmittere fra det galaktiske senter, men det er forskjeller mellom dem som forskerne ikke forstår kildene til.

Håper på ‘Square Kilometer Array’

I løpet av det neste tiåret vil det transkontinentale radioteleskopet Square Kilometer Array komme online. Det vil hver dag lage sensitive kart over himmelen. Forskerne forventer at kraften i dette teleskopet vil løse mysterier som dette, men det vil også åpne enorme nye områder av kosmos for utforskning i radiospekteret.

Oppdagelsen av objektet ble igår publisert i Astrophysical Journal.

Annonse