Den 4. desember 1921 publiserte The New York Tribune en plan fra oppfinneren Henry Ford, grunnleggeren av Ford Motor Company, om å erstatte det eksisterende gullbaserte valutasystemet med et system basert på energi, en «energivaluta».

Gullets iboende ondskap ligger i det faktum at det kan kontrolleres. Bryt kontrollen og du stopper krig

Den amerikanske industrilederen Henry Fords idé om en «energivaluta» som kan «stoppe kriger» skulle støttes av energi målt i kilowattimer (kWh) på lignende måte som energi utnyttes for å utvinne bitcoin.

Ford hadde også et stikk mot bankvesenet som i utgangspunktet består av de samme institusjonene og familiene idag. 

Under energivaluta-systemet vil standarden være at en viss mengde energi i en time vil tilsvare én dollar. Det er bare et spørsmål om å tenke og regne i andre termer enn dem det internasjonale bankvesenet har tredd ned over oss og som vi er blitt så vant til at vi tror det ikke finnes noen annen standard. 

Henry Ford

Fords idé ble omtalt i en artikkel i New York Tribune 4. desember 1921. Tittelen på artikkelen var «Ford vil erstatte gull med energimynter og stoppe kriger”.

Annonse

Kontroll med pengemengden

Ford er kjent for å ha utviklet samlebåndsteknikken og for masseproduksjon av biler. Fords energivaluta-konsept har mye til felles med Satoshi Nakamotos bitcoin. Ikke bare ville Fords energivaluta være bakket opp av energi målt i kilowattimer, han diskuterte også at valutaen «bare skulle utstedes i et bestemt antall og til et bestemt formål”.

Ford blir ansett for å ha vært godt i forkant av sin tid. Han hadde planlagt å realisere energivalutaen ved Muscle Shoals Dam. Demningen i den ville Muscle Shoals-delen av Tennessee River produserer elektrisk strøm og sørger for flomkontroll og vannforsyning.

New York Tribune 4. desember 1921.

Ideer om fri markedsvaluta

Flere kjente økonomer har vært inne på ideer om en fri markedsvaluta. Blant dem er den østerrikske nobelprisvinneren Friedrick Hayek og Milton Friedman.

Jeg tror ikke vi noensinne vil få gode penger igjen før vi tar saken ut av myndighetenes hender. Det vil si, vi kan ikke gjøre det på voldsomt vis, det vi kan gjøre er på en eller annen smidig måte å innføre noe som de ikke kan stoppe. 

Friedrick Hayek

Milton Friedman luftet ideer om en kryptovaluta i 1999. I 2014 ga han et intervju som gikk viralt: «Jeg tror at internett kommer til å bli en av de viktigste kreftene for å redusere regjeringenes rolle. Det eneste som mangler, men som snart vil bli utviklet, er en pålitelig e-cash, en metode der du på internett kan overføre penger fra A til B uten at A kjenner B eller B kjenner A.

“Gull er årsaken til alle kriger”

Henry Ford tok ikke bare for seg finansfolket, han tok også for seg gullets rolle: «Det er veldig enkelt når du analyserer det. Årsaken til alle kriger er gull. Vi skal demonstrere for verden to ting, for det første: praktisk gjennomførbarhet, for det andre ønsket om å fortrenge gullet som grunnlag for valuta og erstatte det med verdens uforgjengelige naturrikdom. 

Nesten alle i verden bortsett fra pressen og bankfolkene, erkjenner at sivilisasjonen er gått inn i en ny æra. Avisene ser det ikke og den internasjonale finansverdenen vil ikke se det, det vil innebære endringer i verdensfinansene og bankfolk er alltid imot endringer.

Henry Ford

Kilde: Reddit

Annonse