Wall Street Journal melder at den amerikanske regjeringen vurderer føderal regulering av stablecoins og utstedere av stablecoins.

Myndighetene vil ha samme regler for stablecoin som for bankvirksomhet

Overvåkning av stablecoins – og industriens lobbyvirksomhet for å unngå regulering – er blant de viktigste samtalene i Washingtons finansielle kretser iår. Den amerikanske regjeringen vurderer nye forskrifter for stablecoins og for utstedere av stablecoins. De viktigste kryptovalutaene av denne typen er støttet av amerikanske dollar og rettet mot verdioppbevaring, transaksjoner og handel med kryptovalutaer. Joe Bidens administrasjon ønsker å behandle selskapene som er ansvarlig for disse digitale valutaene, som banker og underlegge dem føderalt tilsyn.

Stablecoins prioritert

Det fremgår av gårsdagens Wall Street Journal at Det hvite hus vil be Kongressen om å tilpasse føderal lovgivning slik at disse selskapene behandles på samme måte som bankinstitusjoner.

Tiltakene vil også inkludere skatteincitamenter for å få disse selskapene til frivillig å registrere seg som banker. Ettersom markedet for kryptovaluta fortsatt er i rivende utvikling, er amerikanske myndigheter opptatt av å tilpasse denne sektoren til eksisterende lover og å opprette nye etter behov. Av kryptovalutaer er stablecoins prioritert på grunn av økende bruk i transaksjoner, og dette er ikke lovregulert.

Annonse

Forslagene offentliggjøres i oktober

Selskaper som utsteder denne typen kryptovaluta er allerede underlagt statlige lover, men ikke føderale lover. Det er forventet at lovforslaget – som blant andre utformes av finansminister Janet Yellen og formennene for Federal Reserve og Securities and Exchange Commissio – vil bli publisert i slutten av oktober. De vil også la Financial Stability Oversight Board undersøke den potensielle risikoen stablecoins utgjør for det finansielle systemet.

Mulig digital dollar

I tillegg forventes det snart å komme en rapport om mulig opprettelse av en digital dollar fra Federal Reserve. Da vil i tilfelIe private stablecoins støttet av amerikanske dollar konkurrere med sentralbankens digitale valuta.

Eksplosiv vekst

Stablecoins utstedt av Tether, Circle og Binance er blant de mest populære. Denne typen digital valuta representerer fortsatt en liten andel av kryptovalutamarkedet, men er i ferd med å eksplodere i popularitet fordi de er en praktisk og billig måte å foreta transaksjoner i kryptovaluta på. Den samlede stablecoins-kapitaliseringen til de tre selskapene har steget fra 11 milliarder til 110 milliarder dollar på ett år (950 milliarder kroner).

Krypto for alle: Norske Opera først ute med stablecoins basert på USD og EURO

Skriften på veggen

At den amerikanske sentralbanken etterlyser et regelverk for stablecoins og utreder en digital sentralbankvaluta, tyder på en økende erkjennelse av at kryptovalutaer vil spille en viktig rolle i fremtidens finanssystem. En fullstendig overhaling av pengesystemet er en ekstremt kompleks oppgave, men tre sannsynlige tilnærminger til stablecoins utmeisler seg – og de er ikke inkompatible: 1) ekte stablecoins designet for å ha en stabil verdi mot en referansevaluta; 2) demand coins med krav om innskudd og 3) digitale sentralbankvalutaer som kan representere den offentlige sektors svar på synkende etterspørsel etter fysiske penger.

Kilde: New York Times

Annonse