Den australske regjeringen har holdt et stramt grep om befolkningen under nedstengningen av samfunnet. Selvfølgelige ting som å trekke frisk luft og se på solnedgangen kan gi ikke bare bøter, du kan også bli lagt i jern. 

Ubehagelige assosiasjoner

Vi assosierer Australia med vestlige demokratier, men mye av det som kommer frem under nedstengningen gir ubehagelige assosiasjoner.  

60 prosent av 25 millioner australiere er under lockdown. Mange har måttet holde seg i hjemmet i flere måneder og det har satt tålmodigheten på prøve for noenhver. I alle større byer har det vært demonstrasjoner, noen tildels voldelige.

Opprørspoliti til hest

For en uke siden ble ifølge The Guardian, tusenvis av maskerte demonstranter møtt av opprørspoliti i Melbourne. Videoopptak viser opprørspoliti med skjold og tåregass, noen også til hest. 218 ble anholdt og hver av dem forelagt en bot på 35 000 kroner.

Annonse

I en lignende demonstrasjon i Sydney satte politiet inn 1500 ekstra betjenter.

Togene fikk ikke lov til å stanse på stasjonene i byens sentrum. Politiet utstedte også bøter etter å ha stoppet omkring 38 000 biler på vei til Sydney.

The Guardian 

Statens autoritet rotfestet i Australia

Hverken myndighetene eller politiet har vist noen forståelse for folkets protester. Helen Dale er en australsk forfatter og advokat. «At Australia kan iverksette og håndheve verdens strengeste koronatiltak, må sees i en historisk kontekst,» sier hun og forklarer at Australias grunnleggere ikke var udelte tilhengere av individuell frihet, de la heller vekt på statlig autoritet. 

Australias far er Jeremy Bentham, fyren som beskrev naturgitte rettigheter som «nonsens på stiletter”. Han avviste ideen om at gitte menneskerettigheter sto høyere enn statens autoritet. Han argumenterte med at menneskerettigheter ikke er gudommelige, de er noe staten kan velge å tildele deg.

Helen Dale, australsk forfatter 

Innelåst i månedsvis

Folk har i månedsvis hatt ordre om å holde seg hjemme. I Sydney, landets største by med 5,3 millioner innbyggere, har borgerne vært innelåst i hjemmet sitt i månedsvis. Dette forventes å fortsette. 

«Skandaløse protester»

Et lite mindretall har igjen valgt å ignorere de meget klare, gjentagne advarslene fra politiet og det er skuffende, frustrerende og – ærlig talt – skandaløst. De handlinger de har foretatt seg vil sannsynligvis forlenge nettopp de avsperringene som de protesterte mot.

David Elliot, politiminister New South Wales

Morbide restriksjoner

Der er harde konsekvenser for australiere som ikke overholder covid 19-reglene. Noen av Australias ekstreme covid 19-regler har fått morbide konsekvenser. 22. august rapporterte Sydney Morning Herald at «flere beslaglagte hunder som skulle på dyreinternat, ble skutt i New South Wales i henhold til politiets fortolkning av covid 19-restriksjonene». Beslutningen om å henrette hundene ble truffet for “å beskytte ansatte og samfunnet, herunder sårbare aboriginer, mot risikoen for covid 19-smitte”, samt å «forhindre frivillige i å reise for å hente dyrene». 

Husk at australierne ikke bare er etterkommere av straffanger, de er også etterkommere av deres fangevoktere.

Helen Dale

Tenåringer lagt i jern

Ved Bondi Beach i Sydney ble politiet tilkalt for å arrestere en gruppe tenåringer som samlet seg i mørket under lockdownen etter en «positiv observasjon fra politihelikopteret som foretok et proaktivt søk på klipperne». Politiet brukte «termisk billedbehandling» og klarte å identifisere «minst to personer i klippeområdet». Da de to klarte å unnvike politiet ble PolAir, en avdeling som ellers brukes i redningsaksjoner og terrorbekjempelse, tilkalt. De klarte å ta åtte unge menn i alderen 15 til 19 år og fikk lagt dem i jern.

Politiets versjon

Det går mange historier om maktbruk fra australske myndigheter, gravide kvinner som blir slept vekk langs bakken, unge jenter som blir slått med politikøller; noe blir fanget opp av sosiale medier og politiet har forklaringer på det meste.

Protesten foregikk fredelig, men demonstrantene hadde vold i sinne.

Politimann, Melbourne

Tiden for advarsler er forbi. 

Gary Worboys, visepolitisjef i New South Wales

«Apatisk» til individuelle rettigheter

Helen Dale mener myndighetene har et “apatisk” forhold til individuelle rettigheter: «Landet har den dag idag ingen ‘Bill of Rights’, og de rettigheter som finnes er lover på delstatsnivå i et føderalt system. De kan oppheves når som helst.»

La oss snakke om hvordan Australia er falt for en slags covid-fascisme.

Innledning til Lotus Eaters’ show

“Bodil”, norsk i Australia: «Fryktelige tider»

Politainment har snakket med “Bodil”, en norsk kvinne bosatt i Australia. Hun vil ikke ha navnet på trykk, heller ikke hvor hun bor. Kommunikasjon via Messenger opplevde hun som for usikkert, så vi gikk over til helkrypterte Signal. Her er hva hun sier:

«Det er fryktelige tider. Vi har å gjøre med et trasig virus som helt sikkert skader og dreper noen. Men tiltakene dreper også. Etter et selvmord tar det veldig lang tid før dødsårsak er stadfestet. Mord etc. må først utelukkes så selvmordstallene er ca. et år forsinket i Australia. Melbourne politi sier at husbråk og selvmord er en stor del av hverdagen deres. Ellers er det overvåkning av befolkningen det går ut på. Veldig gode tider for de maktsyke og de pengegriske.»

Australia har en merkelig historie – borgerne tolererer et nivå av autoritet som du ville finne fullstendig alarmerende. I mange henseender er det rotfestet i ideen om at rettigheter ikke betyr noe.

Helen Dale

Covid-leire

I Howard Springs nord i Australia er det opprettet en covid-leir for smittede. Damien Cave fra New York Times ble plassert der mens han ventet på et negativt testresultat. Han beskrev opplevelsen som uvirkelig, han mistet evnen til å holde styr på dagene og var suspendert fra virkeligheten. Folk med ansiktsskjermer avleverte mat ved døren før klokken fem. Da han ringte datteren for å spørre hvordan skoledagen hadde vært, svarte hun at det var lørdag. 

Det er ytterligere to covid-leire i Australia, begge rommer rundt 2000 mennesker, men flere leire er under planlegning.

«Først kom de etter de uvaksinerte»

Australske myndigheter har aldri hatt noe forbud mot fascistiske symboler, men nå ønsker de å gjøre noe med det. Under demonstrasjonene mot den langvarige nedstengningen er det blant demonstrantene blitt observert nazi-symboler. Demonstrantene hevder å ha brukt dem for å fortelle hva myndighetene står for, mens myndighetene hevder at symbolene forteller hva demonstrantene står for.  

WA Root får med seg noe av ubehaget ved verdens hardeste nedstengningspolitikk når han skriver at “først kom de etter de uvaksinerte. Jeg forstår nå litt av hvordan det var å være jøde i 1938. Det var tiden før marerittet”.

Er Australia et liberalt demokrati?

The Atlantic stiller spørsmål ved om Australia fremdeles er et liberalt demokrati: «Hvis et land på ubestemt tid forbyr sine borgere å krysse grenser, strander titusenvis av borgere i utlandet, setter strenge regler for reiser innenfor landets grenser, forbyr borgere å forlate hjemmet uten en unnskyldning som harmonerer med en offisiell liste, påbyr masker selv når folk er utendørs og sosialt distansert, innsetter militæret for å håndheve reglene, forbyr protester og arresterer og bøtelegger de som er uenig – er landet i tilfelle et liberalt demokrati?»

Ende på marerittet?

For mange australske borgere er grensen for inngripende tiltak forlengst overskredet, og nå har myndighetene skissert en grense:

Du kan ikke leve med lockdown for alltid, på et tidspunkt må du endre strategi og det gjøres når 70 prosent av befolkningen er vaksinert. 

Scott Morrison, Australias statsminister

Rundt 60 prosent av Australias befolkning skal være vaksinert. I de resterende 40 prosentene er vaksinevegring et utbredt fenomen.

Edit: Dette er Frankrike

Nedenstående tweet kom i postkassen fra en leser. Vi lever i en merkelig tid.

Edit II, 19. september

Annonse