Det amerikanske militærets AI-eksperimenter er i ferd med å få noe ambisiøst over seg. US Northern Command avsluttet nylig en rekke tester for Global Information Dominance Experiments (GIDE), en kombinasjon av AI, cloud computing og sensorer som kan gi Pentagon mulighet til å forutsi hendelser «dager i forveien», ifølge general Glen VanHerck i det amerikanske forsvaret.

Analyserer endringer i rådata

AI er ikke så mystisk som det lyder, men det kan føre til store endringer i militærets og myndighetenes operasjoner.

Det maskinlæringsbaserte systemet observerer endringer i rådata og analyserer dem i sanntid. Hvis satellittbilder viser tegn på at en rivaliserende nasjons ubåt forbereder seg på å forlate havnen, kan AI for eksempel markere mobilisering. Det kan ta militæranalytikere timer og dager å finkjemme disse opplysningene mens GIDE-teknologien kan advare “i løpet av «sekunder», ifølge VanHerck.

«Omstridt logistikk»

Den siste tørrkjøringen av GIDE er den mest omfattende hittil. Her brukte samtlige amerikanske kommandostyrker og forsvarsdepartementet en blanding av militære og sivile sensorer for å løse scenarier der «omstridt logistikk» (for eksempel trafikk i Panamakanalen) kan utgjøre et problem. Den involverte teknologien er strengt sagt ikke ny, men militæret «syr det hele sammen,» ifølge generalen.

Annonse

Evnen til at se dager i forveien skaper beslutningsrom for meg som operasjonell sjef, til potensielt å oppstille styrker for å skape avskrekning og om nødvendig forberede konflikt.

Glen VanHerck, amerikansk general 

Plattformen kan om ikke lenge tas i bruk i virkelighetens verden. VanHerck mener at militæret er «klar til å ta programvaren i bruk” og vil validere den ved neste globalt integrerte øvelse våren 2022.

Prediktiv AI

Det er ganske opplagte fordeler med forutsigende AI. Istedenfor bare å reagere på hendelser eller stole på foreldet informasjon, kan Pentagon ta initiativer i forkant av begivenhetene. Det kan også hjelpe politikere med å registrere aggresjon mens den er i en tidlig fase.

Menneskelig skjønn

Det er fortsatt begrensninger. AI’en leter etter uvanlige ledetråder, for eksempel et større antall parkerte biler eller fly, men systemet kan ikke si med sikkerhet hva som skjer – menneskelig skjønn vil fortsatt være sterkt involvert. Likevel kan teknologien være verdifull hvis den forhindrer et overraskelsesangrep eller fører til forhandlinger istedenfor konflikt.

Kilde: The Drive

Annonse