Den europeiske sentralbank ECB besluttet onsdag sette av de neste to årene til å utrede en digital euro, e-euro. 

Supplement til fiat-penger

Banken har ikke besluttet å innføre en digital euro. Om det skjer er det ikke for å erstatte fysiske penger, men for å supplere og utfylle dem.

En digital euro vil kombinere den effektiviteten som ligger i et digitalt betalingsinstrument, med sikkerheten til sentralbankpenger. Vi må unngå at Europa gjør seg avhengig av alternative digitale betalingsmåter, noe som kan undergrave finansiell stabilitet og monetær suverenitet. 

ECB

Samarbeide om teknologien bak

Først når utredningsfasen er over vil ECB ta stilling til om de skal utvikle en digital euro. I tilfelle vil de i neste fase samarbeide med selskaper som kan tilby den nødvendige teknologien og betalingstjenester.

Det eksperimentelle arbeidet vi hittil har gjort, viser at det ikke er store teknologiske hindringer for å utstede en digital euro, men den kan utformes på mange måter.

ECB

“Tryggeste form for penger”

Vårt arbeid tar sikte på å sikre næringsliv og privatpersoner fremtidig tilgang til den tryggeste formen for penger, sentralbankpenger, også i den digitale tidsalderen.

Christine Lagarde, president Den europeiske sentralbank

Trussel mot sentralbankens formål

I likhet med sentralbanker over hele verden er ECB opptatt av å møte boomen av digitale valutaer – fra bitcoin til Facebooks diem (tidligere ‘libra’) – disse er en potensiell trussel mot sentralbankens hovedformål. Euroen er ECBs pengepolitiske hovedinstrument.

Annonse

Svekkes euroens betydning som betalingsmiddel i eurosonen, svekkes ECBs finanspolitiske slagkraft tilsvarende.

En «e-euro» vil i hovedsak være en elektronisk euromynt som lagres direkte i ECB, den vil ikke gå veien om en kommersiell bank. Det vil sikre innskyteren mot banker som går bankerott, men ideen er også en åpenbar trussel mot kommersielle banker om mynten skulle omfavnes av forbrukerne.

E-euro, et sannsynlig prosjekt

Vi vil tro at ECB når de har tenkt seg ferdig om et par år, vil skissere et kommende e-euro-prosjekt som er designet for ikke å ta knekken på de kommersielle bankene, men ECB har en oppgave foran seg når de skal forklare forretningsbankene hvordan de fortsatt skal kunne konkurrere om innskyternes penger.

En digital euro ville være et direkte krav på sentralbanken og derfor ikke medføre noen risiko – ingen likviditetsrisiko, ingen kredittrisiko, ingen markedsrisiko.

Fabio Panetta, ECB

Flere sentralbanker på banen

Stablecoins er en kryptovaluta som er knyttet til et stabilt aktivum à la gull eller en fiat-valuta. Det gir kryptoen stabilitet og det er denne modellen Facebook har valgt for sitt diem-prosjekt.

Flere sentralbanker ser på muligheten for å lansere egne virtuelle CBDC – Central Bank Digital Currency. Den kinesiske sentralbanken eksperimenterer med en digital renminbi mens Bank of England ser på en mulig ‘britcoin’.

Les også ITavisen:

Krypto-veteran: ‘Om ti år vil alt være knyttet til en NFT’
Først i verden: El Salvador gjør bitcoin til offisielt betalingsmiddel
Kryptofarm med tusenvis av PS4 Pro raidet i Ukraina
Annonse