Europaparlamentet har godkjent tiltak som gjør åpner for internettbedrifter å scanne private meldinger for å avdekke mulig seksuelt misbruk av barn.

Fire millioner rapporterte bilder

Den kontroversielle avgjørelsen er en midlertidig løsning på problemer som fulgte i kjølvannet av EU-direktivet European Electronics Communications Code (EECC), som trådte i kraft i desember ifjor. EECC regulerer elektroniske kommunikasjonsnettverk og tjenester. 

Det ble ifjor rapportert nesten fire millioner bilder og videoer for å vise overgrep mot barn. I tillegg kommer 1500 grooming-rapporter. En utilsiktet følge av EECC er at den stoppet teknologibedrifter i å søke etter innhold som viser for eksempel seksuelle overgrep mot barn.

1500 grooming-rapporter

De første månedene etter at EECC trådte i kraft falt rapportene om overgrep mot barn med 53 prosent. Nå vil EU tillate internettbedrifter å søke etter, fjerne og rapportere slikt innhold. Løsningen skal gjelde i opptil tre år og er underlagt EUs Personvernforordning (General Data Protection Regulation, GDPR).

Annonse

Om det tas i bruk anti-grooming-teknologi eller ny teknologi, må nasjonale myndigheter konsulteres.

Avtalen et kompromiss

Avtalen er et kompromiss mellom behovet for å avsløre seksuelt misbruk av barn og beskyttelse av privatlivet. Det er en gjennomførbar, midlertidig løsning. Vi har behov for langsiktige løsninger som tillater målrettet scanning uten å utfordre personvernet.

Birgit Sippel, lovutvalget

Piratpartiet skeptisk

Piratpartiets parlamentsmedlem Patrick Breyer er ikke fornøyd med lovforslaget. Han henviser til at hele 86 prosent av innhold som blir rapportert av automatiserte verktøy, er harmløst.

Loven vil tillate at leverandører av e-post-, meldings- og chatte-/samtaletjenester å gjennomsøke dine private meldinger etter angivelig ulovlig materiale ved hjelp av utilstrekkelige algoritmer og AI, for så å rapportere deg til politiet.

Patrick Breyer, medlem av Europaparlamentet
Patrick Breyer, Europaparlamentet
Patrick Breyer, Europaparlamentet

Sanntids masseovervåkning av alle e-postene og meldingene dine er ineffektivt, kontraproduktivt, farlig og forårsaker sikkerhetsrisiko, også for barna det er ment å beskytte.

Patrick Breyer

Både det europeiske datatilsynet (EDPS) og Europarådet har uttrykt bekymring for at tiltakene vil krenke personvernet og potensielt representere et uforholdsmessig inngrep i familielivet.

Kilde: Forbes

Annonse