Onsdag vedtok et flertall på Stortinget å endre markedsføringsloven slik at det kreves merking av reklame eller sponsede innlegg på sosiale medier som er retusjert eller har filtre som endrer utseendet.

Bekjemper urealistiske skjønnhetsidealer

Dette vekker oppsikt i utlandet. Flere tidsskrifter melder at et norsk lovforslag pålegger influencere å merke bilder der kroppen er retusjert.

Lovgivere i Norge har i et forsøk på å bekjempe urealistiske skjønnhetsidealer, vedtatt en lov som krever at influencere skal merke bilder der kroppens form, størrelse eller hud er retusjert med en etikett fra det norske Barne- og familiedepartementet, skriver det kanadisk-amerikanske digital media og kringkastingsselskapet Vice.

Videre forteller de at eksempler på manipulasjoner som krever merking “inkluderer forstørrede lepper, innsnevret midje og manipulert muskulatur, men det er ikke klart om det samme gjelder justeringer av belysning eller metning.”

Annonse

Gjelder sosiale medier

Loven dekker bilder fra influencere og kjendiser som “mottar betaling eller annen fordel” for innlegg på sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og Twitter. Eventuelle brudd kan straffes med bøter og i ekstreme tilfeller til og med fengsel.

Loven springer ut av offentlig debatt i Norge om «kroppspress» (literally “body pressure”), noe som grovt kan oversettes til skjønnhetsstandarder. I lovforslaget vises det til studier som har funnet at “body pressure” er en medvirkende til lav selvtillit hos unge mennesker.

Britene plages av kropp

Britiske Daily Mail skriver i en kommentar at over en tredjedel av voksne er deprimert over kroppen sin og 44 prosent ønsker å se et større kroppsmangfold i media. 23 prosent av britiske menn mener det finnes en perfekt mannskropp mens 40 prosent av LGBT’erne skammer seg over kroppen sin. Hele 80 prosent av funksjonshemmede mener kroppsbildet har virkning på deres mentale velvære.

Annonse