Sverige har stoppet et Harvard-prosjekt finansiert av Bill Gates der det skal sprøytes kalkstøv ut i stratosfæren for å teste om jordkloden kan kjøles ned ved å dimme sollyset. 

Swedish Space Corporation kansellerte eksperimentet med å avkjøle planeten.

Prosjektet kalles SCoPEx, Stratospheric Controlled Perturbation Experiment og skulle utføres med utgangspunkt i Kiruna i svensk Lappland. 

Det er motstand fra Samerådet og miljøgrupper som har fått svenskene til å snu etter at de i et brev ba den svenske regjeringen motsette seg SCoPEx’ eksperimenter ‘ettersom de er uforenlige med forsiktighetsprinsippet, i strid med internasjonale normer og utenfor Sveriges egen klimapolitiske ramme’. De bemerket at ballongferden kunne være første skritt mot adopsjon av en potensielt farlig, uforutsigbar og uhåndterbar teknologi.

Geo-engineering

Harvards hjemmesider kan vi lese at det er et eksperiment for å fremme forståelsen av stratosfæriske aerosoler som kan være relevant for solenergi. Planen var å sende en ballong med en instrumentpakke 20 km ut i atmosfæren. Den skulle frigjøre kalkstøv i et sylindrisk volum en kilometer langt og hundre meter i diameter. Deretter skulle ballongen måle endringer i aerosoldensitet, atmosfærisk kjemi og lysspredning for å hjelpe oss å utarbeide globale modeller for effekten og risikoen ved storskala geo-engineering. 

Annonse

Etterligner kjøleeffekten av vulkanutbrudd

Eksperimentet er blitt omtalt i Nature som et prosjekt for å «avkjøle planeten». Slik geo-engineering etterligner kjøleeffekten av vulkanutbrudd (inspirert av det kraftige vulkanutbruddet på Filippinene i 1991. Den sendte store mengder svoveldioksidpartikler ut i atmosfæren og bidro til å senke jordens temperatur med 0,6 grader i omtrent 15 måneder) og kan angivelig redusere den globale temperaturen – men den potensielle risikoen omfatter alt fra null virkning til konsekvenser av katastrofale dimensjoner for jorden.

Diverse kilder.

Annonse