Allerede i desember begynte Parler å varsle FBI om innhold som antydet mulighet for vold ved Capitol når kongressen skulle møtes for å bekrefte Bidens valgseier, skrev selskapet i et brev til komiteen som undersøker Parlers rolle i beleiringen.

Frem til 6. januar hadde Parler rapportert mer enn 50 ganger om «voldelig innhold og oppfordring til vold» til FBI. De hadde også advart om «planlegging av spesifikke trusler om vold».  

Parler viste til en rekke henvendelser til myndighetene, blant dem en posting datert 24. desember der det ble  etterlyst en «væpnet styrke» på 150 000 mennesker for å «reagere» på kongressens behandling av valget 6. januar. Henvendelsen inkluderte postingen og kommunikasjon med FBI-tjenestemenn.

Parler sier de 2. januar videresendte en serie postinger til FBI fra en bruker som hevdet at han ville ha på seg skuddsikker vest 6. januar. 

Dette er ikke lenger en protest. Det er siste skanse. Den røde linje går ved Capitol Hill. Det amerikanske folk vil ta USA tilbake med makt. Mange er rede til å dø for det.

Parler-posting videresendt til FBI

I en annen posting sa en Parler-bruker at det ville være væpnede mennesker på Capitol 6. januar: 

Annonse

De vil holde seg skjult, men hvis kongressen gjør feil skal det bli kaos. Trump trenger kaos for å innføre unntakstilstand.

Parler-posting videresendt til FBI

Det er forståelig at Parler ikke har gått ut med dette tidligere, det ville være å innrømme at det forekommer voldelig innhold på deres plattform, twitrer en jurist.

Selskapet offentliggjør dette for å tilføre ny informasjon om den positive rollen de spilte i ukene frem til 6. januar. De ønsker en slutt på de falske anklagene mot selskapet.

Parlers advokat

Informasjonen er siste utvikling i den pågående striden mellom Parler på den ene side og på den andre side Apple og Google som fjernet Parler fra appbutikkene, samt Amazon som fjernet plattformen fra sin hostingtjeneste etter stormen på Capitol. 

De tre tek-gigantene benyttet anledningen til å «renvaske seg selv» ved å henvise til Parlers påstått «slappe tilnærming» til voldelig innhold og «gjentatte brudd» på vilkårene.

Parler har avvist anklagene og hevder at gigantenes holdning er hykleri ettersom de ikke tok grep mot konkurrenter som for eksempel Twitter og Facebook. De hadde lignende innhold på sine plattformer.

Parler har saksøkt Amazon for kontraktsbrudd, ærekrenkelse og konkurransehemming.

Selskapet understreker også den ubalanserte granskningen av plattformen. Av 270 dokumenter fra justisdepartementet hadde 80 prosent referanser til Facebook, Twitter og Instagram. Bare fem prosent nevnte Parler.

Parler avviser også konspiratoriske anklager som påstått samarbeid med russiske virksomheter og påståtte tilbud til Donald Trump om å overta en eierandel i selskapet.

Kilde: The Wall Street Journal

Annonse