«Covidfilmen 2020» ble sett over 70 000 nordmenn før YouTube slettet den med referanse til at den bryter med kanalens vilkår.

Google fjernet norsk film om covid

Vi vet ikke hvilke vilkår det siktes til (det er ikke tradisjon å opplyse), men vi regner med at YouTube er uenige i det som presenteres rent faktamessig, og at de ikke ønsker innhold som strider mot ønsker om videre lockdowns i en rekke land.

Du finner filmens referanser hos Viktigviten.no.

Bak filmen står Fritt Vaksinevalg som ifølge Frittvaksinevalg.com består av:

Annonse

«En gruppe leger, sykepleiere og annet helsepersonell som har gått sammen om å etablere en plattform der vi ønsker å nyansere vaksinedebatten. Vi vil presentere informasjon, vitenskapsbaserte fakta og belyse de juridiske aspektene for å gi et mer balansert bilde av vaksinesaken».

Politainment tar ikke standpunkt til organisasjonens en eller flere standpunkt, men er på generelt grunnlag enig i dette:

«Vi ønsker å bidra til å balansere den ensidige informasjonen som blir presentert av offentlige helsemyndigheter, massemedia og ikke minst den farmasøytiske industrien. Samfunnsdebatten blir unyansert nettopp fordi viktig informasjon blir utelatt og delvis sensurert.»

Medienes oppgave er å rapportere, ikke manipulere og forme deg

Politainment har en helt annen tilnærming til deg som leser og titter: vi stoler på deg.

Vi tror du kan gjøre egne valg, ha dine egne meninger og sanke informasjon fra en rekke kilder, fake eller ei, vi har alle et ansvar for å mestre vår egne kritiske sans og ikke outsource hjernekapasiteten vi har for logikk og resonnement til medieselskap, personligheter eller multinasjonale selskap.

Se Covidfilmen 2020 på Bitchute:

Annonse