Det amerikanske justisdepartementet etterforsker Elon Musks selskap SpaceX etter å ha mottatt en klage på at de diskriminerer ikke-amerikanske borgere i ansettelsesprosesser.

Diskriminert pga. statsborgerskap

DOJs (U.S. Department of Justice) seksjon for innvandreres- og ansattes rettigheter (IER) mottok en klage på ansettelsesdiskriminering fra en ikke-amerikansk statsborger i mai ifjor, og sa at SpaceX nektet å etterkomme en stevning for utlevering av relevante dokumenter relatert til saken.

DOJ ber nå om rettskjennelse på at SpaceX overholder stevningen innen to uker og undersøker om SpaceX diskriminerer utlendinger i sin ansettelsespraksis.

Bakgrunnen for stevningen er at en ikke-amerikansk statsborger hevder at selskapet diskriminerte ham på grunn av statsborgerskap.

Ifølge siktelsen skal SpaceX ha trukket frem spørsmål om hans statsborgerlige status frem til 10. mars 2020 under intervju for stillingen som Technology Strategy Associate i SpaceX.

Annonse

Hverken SpaceX eller DOJ har kommentert saken.

Åpnet etterforskningen sommeren 2020

IER forteller at de 8. juni varslet SpaceX om at de hadde åpnet etterforskning. De ba SpaceX fremlegge all relevant informasjon samt innsikt i dokumenter relatert til selskapets ansettelsesprosedyrer.

SpaceX svarte i august i form av et regneark som inneholdt informasjon om ansatte tilbake til juni 2019. Men SpaceX avviste DOJs forespørsel «om kopier av ansattes pass, fører- eller trygdekort”.

7. oktober ble SpaceX stevnet, men dette ble avvist med henvisning til at stevningen overgikk IERs myndighetsområde, hvilket ikke ble tatt til følge – og SpaceX ble pålagt å etterkomme stevningen.

Kilde:
CNBC

Annonse