Hackere som har jobbet med å endre valgresultater har i årevis prøvd å advare mot svakhetene i mange av systemene som blir brukt den dag i dag. Vi fant en to år gammel Buzzfeed-artikkel om temaet som er enda mer i fokus nå.

Visste du for øvrig at Hillary Clinton ble rådet til å søke ny telling av stemmer i 2016 grunnet mistanke om juks i en rekke vippestater som gikk i favør Donald Trump?

Journalist: Joar Are Lyngaas.

Er stemmemaskinene sikre? Canada bruker ikke datatelling

For to år siden var en av de største hackerkonferansene i verden DEFCON i full sving i USA. Under denne konferansen hadde arrangørene satt opp noe de kalte for «Voting Village», en seksjon hvor det samme utstyret de bruker under valgene i USA var satt opp. De ga en rekke hackere og tilreisende muligheten til å prøve å bryte seg inn i systemene.

Annonse

Året før, under den samme konferansen, fant de feil og lette smutthull på alle fem maskinene som var i bruk under valget i USA. For to år siden var «Voting Village» større enn noen gang og de hadde satt opp mye utstyr.

I et rom som var dedikert til å la barn prøve seg på å hacke og endre valgresultater, oppnådde en 11-åring akkurat det. Hun klarte å hacke seg inn på en kopi av Floridas stat hjemmeside og endre valgresultatene som ble vist på hjemmesiden, alt dette på 10 minutter. Dette hadde muligens ikke endret selve resultatet av valget i seg selv, men avslører hvor lett man vil kunne manipulere befolkingen på direkte-TV om feil tall pumpes ut.

Defcon oppsummerte det de unge hackerne fikk til i august 2018:

ES&S skeptiske til hackerne

En dag før hackemessen sendte selskapet «ES&S» – et selskap som står bak en rekke stemmeutstyr som blir benyttet i USA – en e-post til alle sine kunder.

De advarte i denne e-posten om at de trodde at folk som deltok på hackemessen kom nok til å klare å få tilgang til stemmemaskinene, men fysisk sikkerhet på stemmelokalene hadde hindret dette i å skje i et ekte valg, skrev firmaet.

«National Association of Secretaries of State”, gruppen som bringer sammen hver enkelt stat’s toppkandidat, omtalte «Voting Village» som en fadese. «Hovedbekymringen vår med denne tilnærmingen som DEFCON velger å ta, er at de skaper en atmosfære som på ingen måte er lik slik den er i virkeligheten med fysisk sikkerhet.»

«Det å tilby hackere på konferansen fysisk tilgang til stemmemaskinene kan på ingen måte sammenlignes med den fysiske sikkerheten som er etablert av stat- og lokalmyndigheter før og etter stemmedagen.», sier National Association of Secretaries of State.

Kilde:
Buzzfeednews

Annonse