Fleccas Talks har blitt stor (30 000 visninger på en time) på YouTube grunnet sin lune stil. Mannen er vanskelig å mislike, er jeg skal fram til.

Dette er de afro-amerikanske som mener demokratene har lurt dem

Og han er en uforbeholden Trump-støttespiller, og har ingen problemer med å snakke med alt fra Antifa til amerikanske patrioter, som gjengen under med afro-amerikanske Trump-støttespillere.

– Du har ingen anelse hva du snakker om, og bør skamme deg, sier en svært entutasistk Trump-støttespillere til en gruppe på den andre siden.

– Svarte og andre minoriteter kan tenke for seg selv, og vi støtter politiet. Black Lives Matter har en agenda, det er det eneste de har, de støtter ikke oss. Det er familier uten en far som er det største problemet, mener en annen støttespiller.

Fleccas og Antifa for tre år siden i California:

Annonse