Biden leder klart ifølge meningsmålingene når man inkluderer alle Statene.

Biden leder fremdeles solid totalsett…

Det er ikke slik at man automatisk skal stole på meningsmålinger, det var ingen i tradisjonell media som var i nærheten av korrekte i 2016, men å være klar over hva som meldes er uansett viktig.

Biden leder fra 12 prosent (ABC News/Washington Post – 50 til 46 prosent for Biden, ifølge CNN-undersøkelse av registrerte velgere), og da CNN spurte personer som var ekstremt interesserte i å stemme i år, eller i veldig interesserte-kategorien, leder Biden med syv prosent.

Merk at det fire prosent feilmargin på pluss eller minus i undersøkelsene.

Annonse

…men leder knapt i de 15 vippestatene

Det er når man kommer til de ekstra viktige vippe-statene som også mange ganger har vært indikasjonsstater på hvordan hele valget ville ende.

Det er her tallene viser at Biden kun leder med ett prosent, av de spurte i de 15 sving-statene.

Annonse