OnlyFans’ kommende forbud mot sanntids-porno ser ut til å være overstått før det inntrådte. Selskapet sier de har “suspendert” den planlagte endringen av politikken som skulle tre i kraft fra 1. oktober. De sier de har “de nødvendige forsikringer» for å støtte den eksisterende base av skapere.

Seier over banker og betalingstjenester?

OnlyFans vil fortsatt tilby et hjem for alle typer innholdsskapere og de vil snart motta mere detaljerte opplysninger.

Erklæringen tyder på at OnlyFans i det minste midlertidig har seiret i sin kamp mot de store banker og betalingstjenester. Det er ikke klart hvordan og i hvilken grad OnlyFans har seiret: Har bankene skiftet mening eller har OnlyFans sikret nye finansieringskilder?

Svekket tillit?

Selv om dette skulle være en permanent seier kan den dog være bittersøt. Det planlagte inngrepet skaket opp tilliten blant sexarbeidere og andre OnlyFans-skapere, til at inntekten er så pålitelig som ønskelig. Det vil ikke overraske om endel innholdsskapere skifter tjeneste eller at det oppstår alternativer.

Annonse

Les Politainment: OnlyFans forbyr det OnlyFans handler om: Porno

Annonse