Facebooks holdningsskapende virksomhet er defineres av deres standarder. Selskapet har nå lagt frem sin annen kvartalsrapport for 2021. Tallene for april–juni 2021 viser nedgang i hatefulle ytringer, fortsatt mye misvisende informasjon om covid 19 og foruroligende mye materiale som viser overgrep mot barn.

Holdningsskapende virksomhet

Facebook har fjernet 20 millioner innlegg som ikke gir riktig eller misledende informasjon om covid 19. 3000 konti er blitt fjernet for desinformasjon om covid og vaksiner og 190 millioner advarsler er blitt gitt for falsk, delvis falsk og informasjon utenfor kontekst angående covid 19.

Facebooks holdningsskapende virksomhet inkluderer også “autoritative opplysninger som skal øke aksepten av vaksiner”. Forskning på folkehelse har vist Facebook at folk er mer tilbøyelig til å la seg vaksinere om de ser at andre i lokalsamfunnet gjør det. De har derfor intensivert sin innsats for å vise at venner og naboer gjør det.

Bærer frukt

På verdensplan har mer enn 18 millioner mennesker brukt Facebooks profilrammer som støtter vaksiner. For Instagram er tallet 7,6 millioner.

Annonse

Facebook ser at arbeidet deres bærer frukt: I USA har vaksinevegringen falt med 50 prosent, aksepten er steget med 35 prosent i Frankrike, 25 prosent i Indonesia og 20 prosent i Nigeria. 

Hat på nettet

Facebook fjernet 31,5 millioner innlegg med hatefullt innhold, sammenlignet med 25,2 millioner i første kvartal, og 9,8 millioner fra Instagram, hvilket er en stigning fra 6,3 millioner i første kvartal. 

Stigningen skyldes deres “proaktive registrering”. Investeringer i AI gør FB i stand til stadig å oppdage flere former for krenkelser på Facebook og Instagram på tvers av milliarder av brukere og flere språk. Uten “proaktiv” tilnærming er det nedgang de siste tre kvartalene.

Overgrep mot barn

Dette er et satsningsområde for Facebook. Selskapet har utvidet kategoriene som ligger til grunn for registrering av overgrep så de nå omfatter nakenhet, fysisk misbruk og seksuell utnyttelse.

Innhold som viser seksuell utnyttelse av barn hvor Facebook på et eller annet vis tok affære:

  • Facebook: 25,7 millioner kontoer
  • Instagram: 1,4 millioner kontoer

Innhold som viser nakne barn og fysiske overgrep hvor Facebook tok affære:

  • Facebook: 2,3 millioner med gjentagende rate over 97 prosent
  • Instagram: 458 000 med gjentagende rate over 95 prosent

Overgrepsfolket benytter Facebook

En veldedig amerikansk organisasjon som arbeider mot overgrep mot barn, sier at mer enn halvparten av registrerte lovbrudd rettet mot barn, kommer fra Facebook-eide apper.

Minst en tredjedel av alle grooming-forbrytelser mot barn i England og Wales ble begått via Facebook-eide applikasjoner, ifølge National Society for the Prevention of Cruelty to Children.

«Avskyelig»

Facebook beskriver overgrepene som «avskyelig oppførsel» og sier at de jobber for å avsløre misbruk og grooming-innhold og rapportere hendelser til relevante myndigheter.

«Vi blokkerer voksne fra å sende meldinger til unge under 18 år som ikke er på deres venneliste, og vi har introdusert teknologi som gjør det vanskeligere for potensielt mistenkelige kontoer å finne unge mennesker. Vi vil fortsette å utvikle nye måter å forebygge, oppdage og reagere på overgrep.

Facebooks terskler

For oss som aldri har sett eksempler på hvilket materiale Facebook slår ned på, er det vanskelig å vurdere de overveldende høye tallene. Amerikanernes terskel for nakenhet er generelt lav sett med europeiske øyne, og vi påvirkes av det. Vi skal på ingen måte trekke tallene og alvorlighetsgraden i tvil, men det er ikke utelukket at tallene ville sett bedre ut om det var andre enn amerikanere som definerte tersklene for lovlig/ulovlig.

Et offer står frem

Sky News har rapportert om de høye tallene for overgrep mot barn, og har i den forbindelse intervjuet “Mared” som idag er 25 år gammel. 

Da hun var 14 ble hun kontaktet av en mann (ikke oppgitt alder) og det tok lang tid for henne å innse at det var snakk om overgrep. “Det føltes bare som å snakke med en fyr som var litt eldre enn meg.»

Men samtalene utviklet seg i en “uhyggelig retning”. Mannen overtalte henne til å sende seksuelt vovede bilder av seg selv. “Jeg trodde han likte meg, jeg var naiv og på grensen til å bli en kvinne, men teknisk sett var jeg et barn.”

Alt er blitt mye verre nå

Mared møtte aldri overgriperen, men hun “tror alt er blitt mye verre nå. Dagens tenåringer er vokst opp med sosiale medier som har utviklet seg dramatisk siden den gang, og de er en million ganger lettere for groomere å ramme dem,” enn tilfellet var med henne. “Det er virkelig skremmende.”

Trender

Facebook tok i annet kvartal fatt i:

  • 6,2 millioner innlegg med organisert hatefullt innhold – mot 9,8 millioner i 1. kvartal.
  • 16,8 millioner innlegg om selvmord og selvskade – mot 5,1 millioner i 1. kvartal. Mye skyldes oppdatert teknologi som tillot Facebook å fange opp tidligere oversett materiale.
  • 34,1 millioner tilfeller av voldelig og grafisk innhold – mot 30,1 millioner i 1. kvartal.

Instagram:

  • 367.000 innlegg med organisert hatefullt innhold, en stigning fra 325.000 i 1. kvartal.
  • 3 millioner innlegg om selvmord og selvskade, en stigning fra 2,6 millioner i 1. kvartal.
  • 7,6 millioner tilfeller av voldelig og grafisk innhold – mot 5,5 millioner i 1. kvartal.

Les også: Denne gangen fortjener Facebook ros

Kilde: Facebook

Annonse