Teknologien bak kryptovaluta og bitcoin er ukjent for de fleste. I høst starter Høyskolen på Vestlandet Norges første høyskolekurs i kryptovaluta og blokkjedeteknologi.

Bitcoin, blokkjedeteknologi og digital økonomi

Emnekurset heter «Bitcoin, blokkjedeteknologi og den digitale økonomien». Studentene vil få grunnleggende innføring i bitcoin, den underliggende blokkjedeteknologien og kryptovalutaenes plass i pengesystemet.

For oss var det viktig at kurset gir studentene en forståelse for sammenhengen mellom teknologi, økonomi og samfunnsvitenskap. Bitcoin og andre kryptovalutaer må sees fra alle disse sidene.

Johannes Idsø, Institutt for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høyskolen på Vestlandet

Ingen krav til forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper innen teknologi og økonomi for å ta emnet, og det passer både teknologer og økonomer.

Kurset er tematisk delt i den økonomiske og den teknologiske delen og ingen andre institusjoner i Norge har tilsvarende tilbud. Kurset gir 7,5 studiepoeng. Forelesningene vil streames slik at studentene enten kan følge forelesningene eller se opptak i ettertid. Alle som har studiekompetanse kan følge kurset.

Annonse

Kilde: Høgskulen på Vestlandet

Annonse