Ifølge European Maritime Safety Agency (EMSA) oppstår det brann ombord i skip femti til nitti ganger pr. år i europeisk farvann. Omkring ti av dem skyldes bilbrann. Nå ønsker rederiene at EU skal utvikle forskrifter for hvordan dette problemet skal møtes.

Stort farepotensial

Elbilbranner er et økende problem, også til sjøs. Elektriske biler transporteres over store avstander og bilskip må ha personell med kompetanse i å slukke branner i disse. Til sjøs kan det ta lang tid før hjelpen kommer, noe som stiller høye krav til mannskapet ombord. Farepotensialet fikk vi demonstrert da et skip la seg på tvers i Suezkanalen tidligere iår.

– Når batteriene i en elbil brenner stiger temperaturen lett til tusen grader. Stålet tåler 700 grader før det mister sin styrke, sier Ari Mattila, administrerende direktør i det svenske FireSea Equipment AB.

Bildekket kan kollapse

Brann i el- og hybridbiler med litiumionbatterier er vanskelig å slukke. Situasjonen blir kritisk etter få minutter. Et stort problem er at den livstruende gassen hydrogenfluorid frigjøres, noe som gjør slukningsarbeidet vanskelig.

Annonse

I verste fall kan det ta et døgn å slukke en brennende elbil. Hvis brannen sprer seg til flere biler, kan hele bildekket kollapse.

Økt risiko, økte kostnader

Lang transport til sjøs øker risikoen. Ifølge EMSA er det 50 til 90 bilbranner om bord på skip hvert år. Dette betyr at det brenner en til to biler i uken. Over halvparten av disse utløses av elektrisitet. Hvis batteriene lades under transport, øker risikoen for brann.

EMSA, hvor Norge er med, har satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide felles regler for hvordan europeiske rederier skal sikre transport av elbiler. Blant annet foreslås det at elbiler gis mer plass for å lette tilgangen under slukningsarbeidet. Dette betyr imidlertid at færre biler kan kjøres ombord, noe som øker transportkostnadene.

Ifjor brant bilskipet «Höegh Xiamen» ved kai i Florida etter å ha lastet biler. 

Det norske rederiet Höegh Autoliners har bygget verdens største bilskip med plass til 8500 (fossil)biler. Med containerskipet som blokkerte Suezkanalen friskt i minne kan man forestille seg hvilken katastrofe det ville være om det var et brennende skip full av elbiler som lå på tvers i kanalen.

Informasjon om antall bilbranner er korrigert.

Kilde: YLE

Annonse