Senator Ron Wyden undersøker rapporter om at Det amerikanske forsvarsdepartementet (DoD) uten lovhjemmel sporer amerikanske borgere, men han kan ikke offentliggjøre resultatene av undersøkelsen fordi Forsvarsdepartementet har hemmeligstemplet svarene de har gitt.

Kjøper overvåkningsdata

Det er vanlig at apper samler informasjon om sine brukere og selger den videre. Selv om informasjonen er ment å være anonymisert av personvernshensyn, har flere rapporter vist at informasjonen ofte er knyttet til individer.

To rapporter konkluderte ifjor med at amerikanske myndigheter kjøper slike data. En ‘freedom of information’-forespørsel fra august ifjor bekreftet at hemmelige tjenester kjøper posisjonsdata fra smarttelefoner. Senere samme år ble det bekreftet at også det amerikanske militæret kjøper posisjonsdata pluss data fra muslimske bønn- og datingapper.

Sporer amerikanske borgere

Senator Wydens kontor ba Department of Defense (DoD) inkludert byråer underlagt dem som National Security Agency (NSA) og Defense Intelligence Agency (DIA), om detaljert informasjon om deres praksis etter at det ble avslørt at spesialenheter kjøper posisjonsdata.

Annonse

Svarene berørte også militære og etterretningsbyråers innhenting av nettdata, hvilket fikk Wyden til å kreve spesifikke svar på spørsmål om uberettiget spionasje på amerikanske borgere.

Straffbart å offentliggjøre fakta om lovbrudd

Noen av svarene DoD ga kom i en form som betyr at Wydens kontor ikke uten å begå lovbrudd, kan publisere detaljer om overvåkingen; spesielt ett svar ble klassifisert.

I brevet presser Wyden DoD til å offentliggjøre informasjonen. En av Wydens assistenter sier at senatoren ikke kan offentliggjøre informasjonen på dette tidspunktet, men mener at den ville kunnet ha betydning for debatten om hvordan DoD tolker lovene og sine kjøp av data.

Wyden sier at selv om han ikke kan avsløre det hemmeligstemplede svaret, kan han dele spørsmålet som var utgangspunkt for svaret:

«Finnes det noen DoD-enhet som uten rettslig kjennelse kjøper og bruker metadata fra internett, inkludert ‘netflow’ og ‘Domain Name System (DNS) records’? Hvis så er tilfelle, handler det om innenlandsk internettkommunikasjon (der avsender og mottager begge har amerikanske IP-adresser) og/eller internettkommunikasjon der den ene siden av kommunikasjonen har amerikansk IP-adresse og den andre siden utenlandsk?»

At responsen ble hemmeligstemplet er en sterk indikasjon på at svaret er ja

Wyden sier at svaret han mottok ikke skulle klassifiseres ettersom det rett og slett ikke oppfyller kravene for klassifisering – at offentliggjøring av det ikke vil skade nasjonal sikkerhet.

Et annet spørsmål som Wyden ikke kan dele svaret på, er:

«Finnes det foruten DIA, DoD-enheter som uten rettslig kjennelse kjøper og bruker posisjonsdata samlet inn fra telefoner i USA?»

Wyden har støtte fra begge sider i amerikansk politikk for et lovforslag som vil pålegge offentlige etater å skaffe seg rettslig kjennelse før de innhenter denne typen data.

Kilde: Vice

Annonse