Det svenske Aftonbladets lederskribent Jonna Sima foreslår at Volvo skal endre sin “maskuline” logo. 

Svensk humor er morsom. No kidding!

Hun betrakter logoen som stereotyp og utdatert da den i hennes øyne representerer maskulinitet. Simas tweet gikk viral, og mange har både ledd og latt seg opprøre over lederskribentens mangel på kunnskap.

Et av de eldste ideogrammene i vestlig kultur

Volvo er latin og betyr rulle eller jeg ruller. Volvos logo er et av de eldste og vanligste ideogrammene i vestlig kultur og sto opprinnelig for planeten Mars i det romerske imperiet. Det symboliserte også den romerske krigsguden Mars og det mannlige kjønn og det ble tidlig etablert et forhold mellom Mars-symbolet og metallet de fleste våpen ble smidd av på den tiden, jern. 

Ideogrammet har lenge vært et symbol på jernindustrien, ikke minst i Sverige. Jernmerket på bilen tar opp i seg denne symbolikken og symboliserer tradisjonene i svensk jernindustri: Stål og styrke og egenskaper som sikkerhet, kvalitet og holdbarhet.

Annonse

I Göteborgs-Posten skrev en Volvo-arbeider at: «Verden er full nok av reelle og store problemer til at vi trenger å komme opp med klønete saker å diskutere.»

Til slutt ble kritikken så stor at Sima sent på fredag ​​kveld kommenterte den under overskriften «Volvo-debatten som sporet av» på Aftonbladets lederplass. Der hevder hun at tweeten ble skrevet «i forbifarten» og klager over opprøret ordene hennes har skapt, noe hun beskriver som «skolegårdens mobbeklynge opphøyet i hundre».

Volvos logo kjønnsnøytral som aprilspøk

Årets aprilvits fra magasinet MestMotor hadde tittelen «Volvos logo redesignet – blir kjønnsnøytral». Det er uklart om Sima var inspirert av vitsen.

Annonse