Et søksmål mot tidligere president Donald Trump for å ha blokkert brukere fra sin personlige Twitter-konto, er blitt avvist av amerikansk høyesterett. 

Syv personer blokkert

Trump opprettet sin Twitter-konto i mars 2009 og tok den med inn i Det hvite hus – og som president ble den hans favorittkanal ut mot samfunnet. Han brukte kontoen til alt fra politikk til å avskjedige folk.

En lavere rettsinstans i New York slo fast at en konto på sosiale medier som drives av personer i maktposisjoner, kan fremstå som et offentlig forum. Denne dommen ble satt til side av høyesterett.

Saken handlet om at syv personer Donald Trump hadde blokkert etter at de hadde kritisert ham. Når de logget inn på Twitter kunne de hverken se Trumps tweets eller kommentere dem. 

Annonse

Saken irrelevant

Ifølge retten er saken irrelevant av to grunner, Trump har avsluttet sin presidentperiode og han ble permanent suspendert fra Twitter mens han fremdeles satt som president av Amerikas forente stater.

Twitter suspenderte Trump to dager etter stormen på Capitol. Selskapet begrunnet avgjørelsen med «risikoen for ytterligere tilskyndelse til vold», en begrunnelse som blir ansett som politisk av Trumps støttespillere.

Big Tech det virkelige problemet

Høyesterett avgjorde at tidligere president Donald Trump står fritt til å blokkere hvem han vil på Twitter – mens dommer Clarence Thomas antydet at Big Tech kanskje er det virkelige problemet.

Ifølge dommeren er de digitale plattformenes makt til å suspendere mennesker et større problem i seg selv, enn at individer utelukker andre individer, til tross for, som den lavere retten i New York kom frem til, at Trump som president brukte kontoen til utspill som var overveiende offisielle.

Dommeren advarte de sosiale mediers giganter om at høyesterett – eller lovgiverne – snart må gå inn og lovregulere Big Techs sensurmuligheter.

I hvilken grad den makten Big Tech besitter lovlig kan modifiseres, reiser interessante og viktige spørsmål.

Clarence Thomas, amerikansk høyesterettsdommer

Ulikheten mellom Twitters kontroll og Mr. Trumps kontroll er mildt sagt stor

«Det virker påfallende å hevde at Trumps Twitter-konto var et forum for myndighetene når et privat selskap har ubegrenset myndighet over kontoen,» skrev dommeren. ”Ulikheten mellom Twitters kontroll og Mr. Trumps kontroll er mildt sagt stor. Trump blokkerte flere mennesker fra kontoen. Twitter forhindret ikke bare Trump fra å kommunisere med noen få brukere, men fjernet ham fra hele plattformen.” 

Trump hadde mer enn 88 millioner følgere da han ble suspendert. Saken gjaldt @realdonaldtrump-kontoen. Trumps argument var at kontoen var hans personlige eiendom.

Kilde: Spokesman

Annonse