USA Today blir med på Facebooks tredjeparts faktasjekkingsprogram som amerikansk partner.

Bukken og havresekken?

USA Today blir med i Facebooks tredjeparts faktasjekkingsprogram. Som partner vil USA Today og andre «uavhengige tredjeparts faktasjekkere» tilhørende International Fact-Checking Network, samarbeide om gjennomgang, rangering og verifisering av nyhetsinnhold på Facebook og Instagram «for å forhindre spredning av falsk informasjon».

Faktasjekking av meningsmotstandere var ett av trekkene de store mediehusene gjorde etter at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget i 2016. Mediehus med sammenfallende politisk grunnsyn gikk sammen og rekrutterte faktasjekkere stort sett fra egne rekker. De er blitt kritisert for å være venstreorienterte og å diskreditere meningsmotstandere ved å feilstemple dem. 

USA Today er eid av Gannett, et holdingselskap med hovedkontor i hovedstadsområdet Washington DC. Det er den største amerikanske avisutgiveren målt i total daglig distribusjon. De har satt politisk redaktør i USA Today, Kristen DelGuzzi, til å lede samarbeidet med Facebook.

Annonse

«Vi erkjenner at distribusjon av falske nyheter på sosiale medier er bekymringsfullt, så det er naturlig for oss å bli med på Facebooks faktasjekkingsprogram for å identifisere feilinformasjon. Vi er stolt av å samarbeide med Facebook om et så viktig oppdrag,» sa Gannetts nyhetsredaktør.

USA Todays samarbeid med Facebook har vakt reaksjoner på Twitter. 

‘Facebook (som eier Instagram) betaler USA Today for ‘faktasjekk’ som Instagram deretter bruker for å rettferdiggjøre sensur av meninger de ikke liker. Big Tech, som har uendelige ressurser, betaler MSM for å få sensuren velsignet.’

@AbigailShrier

@AbigailShriers tweet er av faktasjekkerne allerede stemplet som «ute av kontekst».

«Det minner om banker som betaler ratingbyråer, og vi vet alle hvordan det endte.»

@RoboDobo07

Sannhetsministeriet

USA Todays faktasjekkere var tidlig ute med å slå fast at det ikke hadde forekommet uregelmessigheter under presidentvalget 2020.

Faktisk.no er norsk medlem av International Fact-Checking Network. Faktisk.no er et samarbeid mellom Amedia, Dagbladet, VG, TV2 og NRK som skal «motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter».

Det er reist mye kritikk mot Faktisk. Høsten 2018 ble Faktisk.no en del av Facebooks faktasjekksamarbeid, «Third-party fact-checking».

Faktisk.no tar også mål av seg til å korrigere forskere og professorer. Historiker og professor Terje Tvedt ble faktasjekket tre ganger på to uker. I en Facebook-oppdatering korrigerte han faktisk Faktisk.no:

«Faktisk.no tar faktisk feil.»

Terje Tvedt

Faktisk har ved flere høve faktasjekket privatpersoners oppdateringer på Facebook, mens de unngår de demokratiske problemene det representerer at ikke-redaktørstyrte giganter som blant andre Facebook og Twitter eier og drifter medier som har fått tilnærmet monopol på global sosial kommunikasjon og nyhetsformidling.

Kilde: USA Today

Annonse