Fredag fjernet Facebook i all stillhet kontoene til en rekke fremtredende venstreorienterte organisasjoner og freds- og antikrigsaktivister. 

Facebook har hverken forklart hvorfor eller erkjent at kontoene er permanent deaktivert, men det er fristende å se slettingen i sammenheng med de store teknologigigantenes kamp mot “feiltenkning”.

Skal ikke ha brutt retningslinjene

Blant de som har fått kontoen sin slettet er Niles Niemuth, redaktør av World Socialist Web Site. I 2016 var Niemuth visepresidentkandidat for Socialist Equality Party i USA. En annen er Genevieve Leigh, nasjonal sekretær for International Youth and Students for Social Equality.

Facebook deaktiverte også London Bus Drivers’ side. Britiske Socialist Workers Party (SWP) fikk sin nasjonale Facebook-konto med omtrent 20.000 følgere, deaktivert. I tillegg ble individuelle medlemmer og lokale grener av organisasjonen med flere tusen følgere, tatt ned. Lewis Nielsen som representerer SWP, kalte slettingen av kontoene “et samordnet angrep».

Annonse

Etter omfattende protester på Twitter og andre sosiale medier, gjenopprettet Facebook SWPs hovedside.

Ingen av de deaktiverte kontoene hadde brutt Facebooks retningslinjer. 

Siden valget av Trump i 2016 har det flere ganger og fra flere hold, kommet krav om å sensurere internett. Dette er blitt solgt inn som målrettet bekjempelse av høyreekstreme konspirasjoner og «falske nyheter». At sensuren kunne ramme Amerikas president, forteller at den kan ramme hvem som helst.

1984 er allerede en klisjé

Google kunngjorde i 2017 at deres algoritmer ville gi prioritet til “autoritative” fremfor “alternative” nyhetskilder, noe som førte til et massivt fall i søketrafikken på venstreorienterte nettsteder.

Mange betrakter algoritmesensur og utestengning av “feiltenkende” som brudd på ytringsfriheten. Algoritmesensur har et enormt påvirkningspotensiale og minner oss om George Orwells dystopiske roman 1984.

Problemet på det juridiske plan er at de store sosiale plattformene er private selskaper som selv kan bestemme hvilket innhold de aksepterer eller ønsker å fremme. Dette i motsetning til brukerne som oppfatter sin vegg som ens eget, private tumlerom. 

På forgodtbefinnende kan altså Facebook tilintetgjøre immateriell eiendom som kan omfatte mange års samling av bilder, skrifter og online diskusjoner, uten at selskapet trenger å begrunne det eller komme med advarsler.

Mangelen på lovregulering av sosiale medier er ugreit, men det vil også være ugreit om amerikanske lover skal regulere ytringsrommet i andre land. Dette er globale tjenester.

Kilde:
WSWS

Annonse