SpaceX fyrte i går opp et romfartøy med astronauter fra NASA og JAXA, hensikten er å komme seg til den internasjonale rombasen («International Space Station (ISS)»). Etter at romfartøyet separerte seg fra andre fase og begynte å konfigurere seg for å gjøre innflygningen mot ISS, så begynte varmesystemene på fartøyet og vise avlesninger som ikke var normale.

Dette var bare starten på mindre problemer som skulle oppstå de neste timene.

Journalist: Joar Are Lyngaas.

Varmesystemer- og trykkpumpe-problemer tidlig i flygningen

Ikke lenge etter at «Crew Dragon» (mannskapet om bord på romfartøyet) begynte innflygningen mot ISS, startet de en såkalt «activation and rendevous operation phase». Under denne fasen støttet mannskapet på trykkpumpe-problemer som fikk de røde lampene til å blinke. Operatøren på bakken kommuniserte med mannskapet i romfartøyet, for å informere om at:

Annonse

«Det ser ut som at under «activation loop alpha» så hadde vi et trykkpumpe-problem som forårsaket de røde lampene i fartøyet («FDIR – fault detection and isolation»). Uavhengig av dette, så tror vi at «loop alpha» fortsatt er under gode forhold og vi kjører nå problemtesting for å forstå hva vår plan for gjenoppretting er. Vi kan fortsette ferden som planlagt, selv med varmesystem- og trykkpumpe-problemene vi opplever.»

«Crew Dragon» har to feiltoleransesystemer innebygd i fartøyet, og operatørene på bakken var sikre på at romfartøyet kunne fortsette ferden mot romstasjonen ISS, uten problemer. Like etter så bekrefter bakkemannskapet at problemet var lite:

«Ja, vi tar kommando over systemene i fartøyet og fjerner feilmeldingen som oppstår – loop alpha og loop bravo kommer begge til å kjøre på halv hastighet. Okay, dere kan bare klarere begge feilmeldingene som oppstår og loop alpha og loop bravo kommer til å kjøre på halv hastighet, fortsett oppdraget normalt.»

Oppvarmingssystemer for fartøyets motorer skrudde seg av

En time etter det opprinnelige problemet støtte mannskapet på nok et problem, dette så meget seriøst ut. Oppvarmingsystemene for fartøyets motorer funksjonerte ikke slik de skulle. Faktisk var hele tre av fire av disse systemene avskrudd og funksjonerte ikke i det hele tatt.

«Dragon: Ok, vi er klare for å motta beskjed.»

«Operatør: Ok, vi ser at tre oppvarmingsystemer leser høy resistanse. Dette fører til at operativsystemet viser disse som inaktive/ikke-fungerende. Vi har et team som ser på hvordan vi skal gjenopprette oss fra dette. Hovedproblemet her er at det er en regel som sier at vi må ha to av fire oppvarmingssystemer fungerende for å fortsette oppdraget. Akkurat nå er tre av fire systemer inaktive/ikke-fungerende. Temperaturene ser bra ut, men dette er noe vi undersøker akkurat nå.»

Senere bekreftet bakkemannskapet at problemet som var relatert til oppvarmingssystemene som varmer opp bensinen til motorene, ikke bare ville påvirke landingen på ISS, men det ville også påvirke selve flygningen. Mannskapet informerte så astronautene at SpaceX hadde et fullt team som jobbet med problemet.

SpaceX sitt mannskap jobbet på problemet helt til de klarte å finne en løsning, bakkemannskapet informerte så mannskapet i romfartøyet om at ting var tilbake til normalen;

«Dragon – for feilmeldingen “TCS loop bravo caution» – dette var på grunn av en konfigurasjon av oppvarmingssystemene. Vi hadde litt for lav temperatur i forhold til normalen. Vi fjerner nå feilmeldingen og dere kan fortsette oppdraget som normalt. Vi har også klart å bringe alle motorer tilbake til full operasjon.»

NASA’s kommunikasjons-spesialist, Leah Cheshier, forklarte senere at en «konservativ grense» som senere ble skrudd opp var grunnen til problemene på oppvarmingssystemene. Hun bekreftet at motor-temperaturen aldri gikk under normale verdier og var alltid over sertifiserte verdier, noe som sørget for at astronautene i fartøyet var sikre og trygge på alle tidspunkter under flygningen.»

Annonse