Forskere melder at de har funnet gassen fosfin i atmosfæren til Venus.

Oppdaget med «James Clerk Maxwell»-teleskopet i Hawaii

Ifølge «Royal Astronomical Society» betyr det at det kanskje er tegn til liv på planeten.

Det er 50 til 60 km over overflaten oppdaget små mengder med denne gassen som også er å finne i vår atmosfære. Hvorfor? Fordi mikrober produserer gassen – det samme gjør teknologiske prosesser vi mennesker foretar oss.

Vi vet veldig lite om Venus, men atmosfæren skal heldigvis undersøkes i form av en sonde. Det er usikkert nøyaktig når.

Annonse

Gassen finnes i søppel og er svært giftig

En av tingene som er veldig interessant er at man ikke forventer å se denne gassen om den ikke produseres hele tiden, da den forsvinner veldig fort etter å ha blitt produsert. Gassen er å finne i søppel og myr her på kloden.

Med andre ord er det trolig noe som skaper denne gassen hele tiden på Venus, derav tanken om at det er liv der.

Er ingen garanti for liv, men funnet omtales som «robust»

Det vil uansett ta forskerne mange år med forskning for å komme til bunns i hva de egentlig har oppdaget.

Og en garanti er dette selvsagt ikke for at vi finner romvesener «traskende» rundt på Venus, da forskerne ikke med sikkerhet kan vite at det ikke er noe annet som produserer gassen i atmosfæren ved hjelp av «geologiske og atmosfæriske prosesser», som det heter.

Kilde:
Popular Science

Annonse