Oppfordrer til å trekke støtten til «big tech»

Florida offensivt ut.