Oppfordrer til å trekke støtten til “big tech”

Florida offensivt ut.